VAATIMUKSET PENTULISTALLE

Pentulistavaatimukset pohjautuvat Jalostuksen tavoiteohjelmaan

 • Jalostukseen käytettävä koira on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen
 • Jalostukseen käytettävä koira on astutushetkellä iältään vähintään kaksivuotias (24 kk)
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio
 • Jalostuskoiran jälkeläisissä ei ole todettu vakavia virheitä tai sairauksia useissa eri yhdistelmissä
 • Koiralla on leikkaava purenta (ylä- tai alapurentaisen koiran jälkeläisiä ei oteta yhdistyksen pentulistalle)
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on astutushetkellä virallinen silmätutkimustulos, joka täyttää Jalostuksen tavoiteohjelman kohdan 4.2.3 silmäsairauksien jalostussuositukset
  • Ylimääräiset ripset eli distichiasis
  • Harmaakaihi eli katarakta (HC)
 • Uroksella tulee olla astutushetkellä alle 40 jälkeläistä
 • Uros on astunut enintään kaksi narttua edellisen 12 kuukauden aikana. Kolmannen nartun uros voi astua, kun ensimmäinen pentue on täyttänyt vuoden.
 • Ulkomaiselta urokselta tai tuontisperman luovuttajalta ei vaadita virallista silmätutkimustulosta
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25 % laskettuna viidellä polvella
 • Kyseessä ei ole uusintayhdistelmä
 • Kasvattaja on Borderterrierikerhon jäsen
 • Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen astutusta suunnitelmastaan yhdistelmästä
 • Kasvattaja palauttaa penturaportin jalostustoimikunnan antamien ohjeiden mukaan

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti

 • Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle
 • Nartun penikoimisväli on vähintään 10 kuukautta. Tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen välin on oltava vähintään yksi vuosi.
 • Virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Jos jalostuskoirilla on tällaisia tuloksia virallisista terveystutkimuksista, ei pentuetta oteta yhdistyksen pentulistalle.