TERVEYS JA JALOSTUS

Borderterrieriä on pidetty pitkään ”terveenä rotuna”. Lisääntynyt tutkimus ja tietämys on tuonut tietoa tämänkin rodun sairauksista. Kuitenkin voimme yhä edelleen puhua suhteellisen terveestä rodusta.

Sivuston tämän osion alle on koottu tietoa rodulla esiintyvistä vioista ja sairauksista. Koiran hankintapäätöstä tehdessä on hyvä selvittää rodun mahdolliset tiedossa olevat tyypilliset ongelmat.

Harkittu ja suunnitelmallinen kasvatustyö, jossa hyödynnetään saatavilla olevaa tietoa, ovat avainasemassa hyvän terveystilanteen säilyttämiseksi. Rotujärjestö ja sen jalostustoimikunta tekevät aktiivista työtä tiedon keräämiseksi, tallettamiseksi ja jakamiseksi.