PENTUERAPORTIT

Kasvattajia pyydetään toimittamaan jalostustoimikunnalle Jalostuksen tavoiteohjelman mukainen pentueraportti, kun pennut ovat 16 viikkoa vanhoja. Raportti on verkkolomake. Raportin täyttäminen on ehtona seuraavien pentueiden saamiseksi kerhon pentulistalle. Tuloksia käytetään jalostusneuvonnan tukena sekä rodun terveystilanteen seuraamiseen. Yksittäisten koirien tulokset ovat vain jalostustoimikunnan tiedossa.

Kannustamme kasvattajia ja koirien omistajia ilmoittamaan myös myöhemmin ilmaantuvista vioista ja terveystiedoista käyttämällä esimerkiksi kerhon kotisivujen terveyslomakkeita.

 

Anna pentueraportti tästä

Vuonna 2020 syntyneet pentueet 
Vuonna 2019 syntyneet pentueet
Vuonna 2018 syntyneet pentueet
Vuonna 2017 syntyneet pentueet