PENTUERAPORTIT

Kasvattajia pyydetään toimittamaan jalostustoimikunnalle Jalostuksen tavoiteohjelman mukainen pentueraportti, kun pennut ovat 16 viikkoa vanhoja. Raportti on verkkolomake. Raportin täyttäminen on ehtona seuraavien pentueiden saamiseksi kerhon pentulistalle. Tuloksia käytetään jalostusneuvonnan tukena sekä rodun terveystilanteen seuraamiseen. Yksittäisten koirien tulokset ovat vain jalostustoimikunnan tiedossa.

Kannustamme kasvattajia ja koirien omistajia ilmoittamaan myös myöhemmin ilmaantuvista vioista ja terveystiedoista käyttämällä esimerkiksi kerhon kotisivujen terveyslomakkeita.

 

Vuonna 2021 syntyneet pentueet 

Vuonna 2020 syntyneet pentueet 

Vuonna 2019 syntyneet pentueet

Vuonna 2018 syntyneet pentueet

Vuonna 2017 syntyneet pentueet