MUITA HARRASTUKSIA

Iloisen, reippaan ja oppivaisen borderterrierin kanssa voi harrastaa monenlaista
Muita harrastuksia huviksi ja hyödyksi

Borderterrieri toko-koirana

Tässä yhteydessä tokolla tarkoitetaan tottelevaisuuskokeisiin tähtäävää harjoittelua. Koulutuksen tarkoituksena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Kokeissa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiran koulutuksen tasoa neljässä eri luokassa (alo, avo, voi ja evl).
Borderia ei mielletä tottelevaisuusroduksi. Se nähdään mieluummin toimimassa jalostuksen mukaisessa tarkoituksessa eli luolilla tai ainakin agilityradalla purkamassa loputonta toimintatarmoaan. Borderterrieri on kuitenkin myös sopiva tottelevaisuusharrastukseen, jos se siihen oikein koulutetaan.

 

Borderi oppii helposti, koska se on ahne ja saalisviettinen rotu

Monesti se tekee mitä tahansa saadakseen herkkupalan tai pallon. Palkkion nähdessään se on hyvinkin yritteliäs ja miellyttämishaluinen. Jonkinlaiseksi ongelmaksi voi osoittautua pitkäjänteisyyden puute, kun palkkio katoaa näkyvistä ja koiran pitäisi silti toimia reippaasti läpi pitkien luokkien. Oikealla koulutuksella tämäkin ongelma vältetään.

Borderin pitkäjänteinen kouluttaminen vaatii paljon työtä. Etenkin hyppäys avoimesta luokasta voittajaan tuntuu monesti olevan aikamoinen kynnys. Useimmat kilpailevat koiransa TK1-titteliin asti (kolme ykköstulosta alokasluokasta) ja muutama jatkaa siitä TK2-titteliin (kolme ykköstä avoimesta) ja vielä harvempi ylempiin luokkiin.

Bordereiden kisastarttien määrä on ollut aika tasainen muutaman viime vuoden Kennelliiton KoiraNetin mukaan. Vuonna 2006 kisasuorituksia oli 45, vuonna 2007 niitä tehtiin 41 ja viime vuonna 2008 jo 57; tulokset tehtiin 18 koiran voimin.

 

Etupäässä borderit kilpailevat alokas- ja avoimessa luokassa, mutta joka vuosi koiria starttaa myös ylemmissä luokissa

Tällä hetkellä tilanne näyttää valoisalta, sillä vuonna 2008 voittajaluokassa kilpaili neljä borderia. Niistä kaksi sai kilpailuoikeuden erikoisvoittajaluokkaan, missä koiran saa valioksi kolmen ykköstuloksen jälkeen. Rodussa on vain kaksi tottelevaisuusvaliota: jo vuonna 1994 Joonas (Foxforest Hurricane) ylsi valioksi ja vuonna 2007 saman tittelin saavutti Topi (Foxforest No Speed Limits).
Yhdistys järjestää vuosittain kaikille halukkaille perustottelevaisuuskoulutusta Helsingissä. Samoin lähes joka vuosi on järjestetty toko-koulutuspäivä kilpailuihin tähtääville koirakoille.

Lisätietoa tokosta: http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/toko/Etusivu.htm
Lisätietoa bordereiden toko-tuloksista: http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulokset.aspx?R=&A=2008&K=TOKO

Kaverikoiratoiminta

Kaverikoiratoiminta on alkanut Suomessa 2001 ja kaverikoira-tavaramerkki on rekisteröity 2005. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana reilut 1200 koirakkoa. Kaverikoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa koira antaa läheisyyttä, iloa ja tunne-elämyksiä ihmisille, joilla ei ole omaa koiraa. Tarkoitus on ilahduttaa ja piristää ihmisiä esimerkiksi eri laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä tapahtumissa. Kaverikoiratoiminta antaa siis mahdollisuuksia asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen ja ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaverikoirat ovat tavallisia kotikoiria ja omistajat ovat vapaaehtoisia eikä kyse ole ammattimaisesta terapiasta.

Toiminta on vapaaehtoista sekä palkatonta, eikä kulukorvauksia makseta. Kaverikoiraohjaajat ovat saaneet perehdytyksen (Kaverikoirakurssi) toimintaan ja sen käytyään heillä on valmiuksia vierailla erityisryhmien luona. Toiminta on pitkäjänteistä toimintaa, jossa koiranomistajan sitoutuminen on ehdoton edellytys. Käyntejä suunnitellaan ja tehdään käyntikohteiden toiveiden, ei koiranomistajan aikataulun mukaan. Toiminta ei ole siis tarkoitettu koiran kouluttamiseen, sosiaalistamiseen tai meriittien keräämiseen ohjaajalle tai koiralle.

Kaverikoiranimeä saavat käyttää ainoastaan Kennelliiton eri ryhmissä toimivat koirakot. Kaverikoirilla on oranssi työhuivi ja ohjaajalla nimikyltti sekä työliivi. Kaverikoiraohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen ja koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittynä. 2013 Kennelliiton kaverikoiratoiminta hyväksyttiin kansainvälisen eläinavisteisen toiminnan kattojärjestön Animal Assisted Intervention International (AAII) jäseneksi.

http://www.kennelliitto.fi/koirat/kaverikoirat/kaverikoirien-historia-suomessa

http://www.kennelliitto.fi/koirat/kaverikoirat/nain-paaset-mukaan

Pelastuskoiratoiminta

Borderterrieri sopii ominaisuuksiensa vuoksi hyvin myös pelastuskoiratoimintaan. Pelastuskoiratoiminta vaatii ohjaajalta sitoutumista lajiin ja harjoituksilla tähdätään valmentamaan koira ja ohjaaja toimimaan tositilanteissa kadonneiden ihmisten etsinnässä. Bordereille soveltuvia pelastuskoiralajeja ovat haku, rauniot ja jäljestys. Saman koiran kanssa voi harrastaa myös näitä kaikkia lajeja. Pelastuskoiratoimintaa on mahdollista harrastaa tosimielessä Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä. Etsintätehtävissä toimitaan osana VAPEPAA viranomaisten pyynnöstä.

Ohjaajalta ja koiralta vaaditaan halua auttaa, säänkestävyyttä ja sitkeyttä sekä hyvää luonto-suhdetta. Harjoituksissa ja hälytystehtävissä toimitaan usein oudoissa metsissä koiran ja muutaman henkilön partioissa kellonajasta, vuodenajasta ja säästä riippumatta. Ohjaajalta vaaditaan suunnistus – ja ensiaputaitojen lisäksi etsintäkokemusta erilaisista etsintätilanteista ennen, kun hän voi toimia tositilanteessa koiranohjaajana. Ohjaaja toimiikin siksi ensiapu- ja suunnistustaidot hankittuaan hälytysryhmässä muissa tehtävissä ennen, kun on valmis etsintäpartioon koiransa kanssa. Samaan aikaan koiraa kuitenkin koulutetaan harjoituksissa etsintätehtäviä varten. Pelastuskoiraharrastus tarjoaakin monipuolista harrastuspakettia sekä koiralle, että ohjaajalle yhdessä ja erikseen.

Koirien tasoa seurataan kokeilla ja saavuttaessaan tietyn tason koirakko hyväksytään paikallisten pelastuskoirayhdistysten ylläpitämiin hälytysryhmiin. Hälytyskoirakon taso tarkastetaan säännöllisesti kokeilla ja monessa yhdistyksessä suositellaan vuosittaisia kokeita hälytyksissä käytettäville koirille. Säännöllisellä harjoittelulla pidetään ryhmien taitoja yllä. Harjoitusten suunnittelu ja järjestäminen on myös mielenkiintoista ja opettavaista. Raunioharrastusta voi harrastaa useilla eri paikkakunnilla. Lisätietoa pelastuskoiratoiminnasta löytyy oheisista linkeistä.

http://www.pelastuskoiraliitto.fi/
https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta
https://vapepa.fi/