METSÄSTYSTOIMINTA

Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus oli karkottava luolakoira ja edelleen se on rohkea ja tarkkavaistoinen metsästyskoira.
Luolakoirien kokeet ja maastolajit

Borderterrierit voivat osallistua luolakoirien taipumuskokeeseen (LUT), luolakoirien metsästyskokeeseen (LUME), metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen (MEJÄ) sekä terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeeseen (VERI).

Luolakoirien taipumuskokeen (LUT) tarkoituksena on selvittää jalostustyön suunnittelua varten koiran taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn. Suomessa kokeita on järjestetty 1900-luvun alusta erilaisin keinoputkin ja sääntöversioin. Nykyiset säännöt ovat vuodelta 1995. Luolakoirien taipumuskokeeseen harjoittelu on valvottua ja harjoituksia vetää luolakoirien taipumuskokeen ylituomari tai kouluttajatutkinnon suorittanut henkilö. Borderit saivat oikeuden osallistua kokeisiin 1981.

Luolakoirien metsästyskoe (LUME) kehitettiin taipumuskokeen rinnalle, koska tässä metsästyksen yhteydessä pidettävässä kokeessa voidaan arvostella sellaisia ominaisuuksia, joita ei voida arvostella taipumuskokeessa. Tällaisia ominaisuuksia ovat löytökyky, riistan käsittelytapa, metsästysinto, tehokkuus, kestävyys, yhteistyö ohjaajan kanssa sekä yleinen käyttäytyminen. Lume on verrattain uusi koemuoto, Suomen kettuterrierit hyväksyivät sen koemuodoksi 1991 ja muut luolakoirarodut 1994. Kokeessa sallittua riistaa ovat kettu, supikoira tai mäyrä. Kokeen voi järjestää 1.8-30.4 välisenä aikana metsästysajat huomioiden.

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Borderit saivat osallistumisoikeiden 1989.

Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe (VERI) kehitettiin vuosituhannen vaihteessa. Tässä koemuodossa yritetään selville koiran taipumus vesilinnun metsästykseen ja hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan riistan nouto vedestä ja jäljestys.

Metsästystoimikunnan tiedot löydät yhteystietosivuilta!