JALOSTUSOHJE

Borderterrierikerho ry:n suositukset jalostukseen käytettavien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista (1.1.2017)

  • Koira on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
  • Koira on iältään vähintään 2-vuotias (24 kk).
  • Koiralla on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
  • Yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25 % laskettuna viidellä polvella.

Jalostussuositukset borderterriereiden yleisimpien sairauksien ja vikojen osalta löytyy borderterriereiden Jalostuksen tavoiteohjelma 2022 – 2026 kohdasta 4.3.2.

Jalostuskoirille suositellaan tehtäväksi viralliset terveystutkimukset, kuten silmä- ja polvitarkastus, sydänkuuntelu sekä lonkka-, kyynärnivel- ja selkäkuvaukset.

Huomaa, että Suomen Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva rekisteröinnin ehto on, että virallisissa luustotutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä pennut vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.

Jos koiralla on puutteita purennassa, yhdistelmän toiseksi osapuoleksi suositellaan valittavaksi koira, jolla on rotumääritelmän mukainen purenta. Purennan puutteiksi katsotaan epätasainen hammasrivistö ja hammaspuutokset. Ylä- ja alapurentaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen, sillä nämä ovat rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä.

Suositellaan, että uros astuisi korkeintaan kaksi narttua 12 kuukaudessa, jotta sen jalostuskäyttö jakautuisi mahdollisimman tasaisesti eri vuosille. Kolmannen nartun uros voisi astua, kun näistä kahdesta pentueesta ensimmäinen pentue on täyttänyt vuoden.

Jalostusuroksen jälkeläismäärä ei tule ylittää 40:tä jälkeläistä uroksen eliniän aikana.

Yli 5-vuotiaan ensisynnyttäjän käyttämistä jalostukseen tulee harkita. Kasvattajan tulee arvioida nartun kunto ja ottaa huomioon edellisten sukupolvien mahdolliset synnytysvaikeudet, ennen kuin hän astuttaa yli 5-vuotiasta ensisynnyttäjää.

 Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti:

  • Yli 8-vuotiaan nartun pennuttaminen edellyttää eläinlääkärin antamaa terveystodistusta, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.
  • Nartun penikoimisvälin tulee olla vähintään 10 kuukautta. Tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

Jalostukseen on suositeltavaa käyttää vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Narttuja, jotka on keisarileikattu jo kaksi kertaa, ei suositella enää jalostuskäyttöön.