JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Se toimii kasvattajan työvälineenä rodun jalostustyössä. Jalostuksen tavoiteohjelma on voimassa aina viisi vuotta kerrallaan ja se päivitetään säännöllisesti. Yhdistyksen vuosikokous sekä Suomen Kennelliitto hyväksyvät jalostuksen tavoiteohjelman.

Rotujärjestön jalostustoiminnan tulee perustua jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteisiin ja keinoihin.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2022 -2026

Päivitys hyväksytty rotujärjestön hallituksessa 22.04.2020
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt
päivityksen 9.6.2021
Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 29.12.2016
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 17.1.2017