AJANKOHTAISTA 2016

15.12.2016 Luonnetesti 8.- 9.4.2017 - ilmoittautuminen su 8.1.2017

Borderterrierikerho järjestää jäsenien toiveesta vuonna 2017 kaksi kaksipäiväistä luonnetestiä. Tuomarimme ovat kokeneita ja ovat vuosia olleet testeissämme.
Tuo sinäkin koirasi testattavaksi!

Aika: 8.-9.4.2017

Paikka: Helsinki, Oulunkylä Dobberimaja

Tuomarit: Lea Kilpeläinen ja Tarja Matsuoi

Hinta: 35 euroa
NORDEA FI18 1506 3000 1004 88  BIC NDEAFIHH viite: 3007

Etusijalla ovat borderterrierit.

Saat tuoda koirasi testattavaksi, jos:

 • se on rekisteröity SKL:n koirarekisteriin (monirotuisia ei testata)
 • koira on täyttänyt kaksi vuotta mutta ei vielä 7 vuotta
 • koira on tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi)
 • koiran rokotukset ovat kunnossa

Testiin ei saa osallistua:

 • arvostelevan testituomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira
 • ylitoimitsijan, ratamestarin tai sihteerin tai heidän perheenjäsentensä omistama koira
 • sairas tai heikossa kunnossa oleva koira
 • kiimainen narttu eikä narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja aikaisintaan 75 vrk penikoimisen jälkeen.

Ilmoittautuminen ainoastaan puhelimitse sunnuntaina 8.1.2017 klo 10.00 alkaen:

Petra Bärlund-Hämäläinen
puh. 0400-774791

Tiedustelut petra.barlund(at)gmail.com

Kun paikka on varattu tulee osallistujan maksaa koiran osallistumismaksu ja tehdä sähköinen ilmoittautuminen. Saat lisäohjeita sitten puhelimitse.
Huom! Mikäli jäit 2016 testistä varalistalle ja haluaisit nyt mahtua mukaan, niin ole yhteydessä sähköpostitse Petraan hyvissä ajoin ennen varsinaisen ilmoitatutumisen alkamista.

Tiedoksi: Syksyn testi järjestetään 28.-29.10.2017 ja ilmoittautuminen alkaa 6.8.2017. Tästä lisää Borderi 2/2017 lehdessä.

13.12.2016 Borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma 2017–2021

Borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma 2017–2021

Ohessa jäsenistön tiedoksi borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 2017–2021 luonnos. Ohjelmaluonnoksen hyväksymisestä päätetään Borderterrierikerhon ylimääräisessä kokouksessa 29.12.2016.

Borderterrierin jalostussuositukset ovat pääsääntöisesti ajan tasalla, mutta muutamia muutoksia katsottiin tarpeelliseksi. JTOn 2017–2021 myötä otetaan käyttöön jalostustoimikunnan ylläpitämä uroslista, jonka tavoitteena on tuoda esille muitakin kuin näyttelyissä menestyneitä uroksia ja tätä kautta lisätä yksittäisten jalostukseen käytettyjen urosten määrää. Jalostukseen käytettävien eri urosten määrää pyritään lisäämään lisäksi sillä, että yhdistyksen pentulistalle ei tulla hyväksymään pentueita, joiden isä on jo astunut kaksi narttua edellisen 12 kuukauden aikana.

Terveystulosten osalta PEVISA ohjelmaan hakeutumista ei pidetty vielä tarpeellisena. Kaihilöydösten takia virallinen silmätutkimus tullaan kuitenkin vaatimaan yhdistyksen pentulistalle pääsyyn vuoden 2017 alusta, jotta silmien terveydestä saadaan lisää tietoa ja sairaat yksilöt pystytään karsimaan jalostuksesta.

Jalostusuroslista

Jalostusuroslistalle pääsemiseksi uroksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

• Uros on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
• Uros on astutushetkellä iältään vähintään 2 vuotta (24 kk).
• Uroksella on virallinen silmätutkimustulos, joka täyttää JTO:n kohdan 4.3.2. silmäsairauksien jalostussuositukset.
• Uroksella on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
• Uroksella on astutushetkellä alle 40 jälkeläistä.

Uros saa astua enintään kaksi narttua vuodessa (12 kk), jonka jälkeen se putoaa jalostusuroslistalta.

Vaatimukset Borderterrierikerhon pentulistalle pääsemiseen

• Kasvattaja on Borderterrierikerhon jäsen.
• Jalostuskoira on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
• Jalostukseen käytettävä koira on astutushetkellä iältään vähintään 2 vuotta (24 kk).
• Jalostukseen käytettävällä koiralla on astutushetkellä virallinen silmätutkimustulos, joka täyttää JTO:n kohdan 4.3.2. silmäsairauksien jalostussuositukset.
Huomaa: Ulkomailla tapahtuvan astutuksen yhteydessä urokselta ei vaadita virallista silmätutkimusta. Myöskään tuontisperman luovuttajalta ei vaadita virallista silmätutkimusta.
• Jalostukseen käytettävällä koiralla on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
• Uroksella on astutushetkellä alle 40 jälkeläistä.
• Uros ei ole astunut kahta narttua edellisen 12 kk aikana.
• Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti:
– Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.
– Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi.
• Nartun penikoimisväli on vähintään 10 kuukautta. Tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.
• Yhdistelmän sukusiitosprosentti on alle 6,25 % laskettuna viidellä polvella.
• Kyseessä ei ole uusintayhdistelmä.
• Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen astutusta suunnittelemastaan yhdistelmästä, jotta yhdistelmän taustatiedot voidaan tarkistaa ja riskiyhdistelmistä tiedottaa.
• Kasvattaja palauttaa pentueraportin pentueesta viimeistään, kun pennut ovat täyttäneet 4 kuukautta.
• Jalostuskoiran jälkeläisissä ei ole todettu vakavia virheitä tai sairauksia useissa yhdistelmissä.
• Koiralla on leikkaava purenta. Ylä- ja alapurentaisen koiran jälkeläisiä ei oteta yhdistyksen pentulistalle.
• Suomen Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva rekisteröintiehto on, että virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Jos jalostuskoirilla on tällaisia tuloksia virallisista terveystutkimuksista, ei pentuetta oteta yhdistyksen pentulistalle.

Kaikki kommentit JTO luonnoksesta voi lähettää osoitteeseen jalostus.borderi(at)gmail.com.

Jalostustoimikunta

Borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma 2017–2021 – päivitetty 27.12.

08.12.2016 Borderi 2017-kalentereita saatavilla Koiramessuilla 10.-11.12.2016

Kalentereita on vielä jäljellä – nouda omasi Koiramessuilta!

Kerholla ei tänä vuonna ole rotutorilla osastoa, mutta kalentereita ja piparimuotteja voi lunastaa borderterrierikehän laidalta Koskisen Annikalta borderien arvostelun aikoihin. Borderit arvostellaan lauantaina kehässä 67 klo 9:30 alkaen ja sunnuntaina kehässä 53 klo 9:00 alkaen. Bordereita on ilmoitettu reilut 40 ja arvostelu kestää arviolta 2-3 tuntiin. Varatkaa tasaraha mukaan, jos mahdollista: kalenterit 15 euroa ja piparimuotti 10 euroa.

Nähdään messarissa!

08.12.2016 Sääntömuutos

Ylimääräinen kokous 29.12. / Sääntömuutos

29.12.2016 pidettävän ylimääräisen kokouksen esityslistan mukaisesti kokouksessa päätetään kerhon sääntömuutosten hyväksymisestä. Nykyisten sääntöjen 13§:n mukaan sääntömuutos pitää käsitellä kahdessa kokouksessa ja 29.12. on ensimmäinen käsittely. Ehdotus uusiksi säännöiksi alla, keskeiset muutokset ovat:

– puheenjohtajan kausi muuttuu kahteen vuoteen
o aiemmin yksi vuosi
– puheenjohtajan kaudet rajoitetaan kolmeen yhtäjaksoiseen kahden vuoden kauteen (yhteensä kuusi vuotta yhtäjaksoisesti)
o aiemmin ei kausirajoitusta
– hallituksen jäsenen kaudet rajoitetaan kahteen yhtäjaksoiseen kolmen vuoden kauteen (yhteensä kuusi vuotta yhtäjaksoisesti)
o aiemmin ei kausirajoitusta
– Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten täyttä viisikymmenlukua kohti yksi ääni (1/50).
o aiemmin täyttä kymmenlukua kohti yksi ääni (1/10)
– kevätkokous voidaan pitää helmi-huhtikuussa
o aikaisemmin helmi-maaliskuussa
– äänioikeus 16-vuotiaalla jäsenellä
o aiemmin 12-vuotiaalla
– valtakirjalla voi itsensä lisäksi edustaa yhtä jäsentä
o aiemmin valtakirjalla edustaminen ei ole ollut mahdollista
– yhdistyksen asioista voidaan äänestää myös sähköisesti (ei valtakirjalla)
o aiemmin ei sähköistä äänestysmahdollisuutta
– kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet –sivuilla tai sähköpostilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tai kutsut kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta
o aiemmin kutsu kokoukseen toimitetaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenlehdessä viimeistään viikkoa ennen ilmestyvässä numerossa

Ehdotus uusiksi säännöiksi

03.12.2016 BORTK Ylimääräinen kokous 29.12.2016 klo 18

BORDERTERRIERIKERHO YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 29.12.2016

 

Borderterrierikerhon ylimääräinen kokous pidetään torstaina 29.12.2016 klo 18.00 alkaen Sari Pöyhösellä Vaahterakuja 9, 01360 Vantaa.

 Käsiteltävät asiat:

–       Päätetään borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2017–2021 hyväksymisestä. JTO 2017–2021 on jäsenistön nähtävissä Borderterrierikerhon internetsivuilla www.borderi.fi viimeistään 9.12.2016 alkaen.

–       Päätetään kerhon sääntömuutosten hyväksymisestä. Ehdotus uusiksi säännöiksi on jäsenistön nähtävissä Borderterrierikerhon internetsivuilla www.borderi.fi viimeistään 9.12.2016 alkaen.

Tervetuloa,

Borderterrierikerhon hallitus.

Lisätietoja: Sari Pöyhönen puh. 0505553038 email. sari.m.poyhonen(at)gmail.com

 

 

ESITYSLISTA

Ylimääräinen kokous

Aika: Torstaina 29.12.2016 klo 18.00
Paikka: Sari Pöyhösellä Vaahterakuja 9, 01360 Vantaa

1       Kokouksen avaus

2       Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

4       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5       Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Esitetään esityslistaa työjärjestykseksi

6       Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 2017-2021

Päätetään borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2017–2021 hyväksymisestä.

Ehdotus: Esitetään jalostuksen tavoiteohjelman 2017-2021 hyväksymistä.

7       Borderterrierikerhon sääntömuutos

Päätetään kerhon sääntömuutosten hyväksymisestä.

Ehdotus: Esitetään sääntömuutosten hyväksymistä.

8       Kokouksen päättäminen

11.11.2016 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 19.11.2016

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 19.11.2016 

Borderterrierikerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 19.11.2016 klo 13.00 alkaen. Kokouspaikaksi on varattu kokoustila toimistorakennuksesta osoitteessa Äyritie 12 A, Vantaa. Paikka sijaitsee aivan kauppakeskus Jumboa vastapäätä Kehä III ulkopuolella.

Kokous on vaalikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KASVATTAJAKAHVILA

Kokouspäivä alkaa jo klo 10.30 jalostustoimikunnan järjestämällä luennolla. Puhujaksi on kutsuttu Tuire Tamminen ELL, DECAR, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri aiheena mm. tiinehtymiseen ja synnytykseen liittyvät ongelmat sekä keinosiemennys ja sperman tuonti. 

Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa,

Borderterrierikerhon hallitus ja jalostustoimikunta

24.10.2016 Borderterrierien Agilitymestaruuskisat 12.11.2016

Borderterrierien agilitymestaruudet 2016

Rotumestaruudet ratkotaan Racinel Areenalla Ojangossa Border Agility Teamin (BAT) lauantaina 12.11.2016 virallisten kilpailujen yhteydessä

Bordermestaruuksista kisataan kolmosluokan kisojen yhteydessä. Kilpailu ratkaistaan kolmosluokan agilityratojen perusteella.

Molempiin kolmoskisoihin ilmoittautuneet koirakot kisaavat automaattisesti bordermestaruudesta, eikä mitään erillistä ilmoittautumista tarvita.

Ykkös-kakkosluokan koirakoilla on myös mahdollisuus kisata arvostetusta rotumestaruudesta.
Ykkös-kakkosluokan borderterrierit, jotka ovat ilmoittautuneet ennakkoon kisaan mukaan, suorittavat kolmosluokan A-radan virallisen kisan perään. Ne ykkös-kakkosluokan koirakot, jotka saavat ensimmäiseltä agilityradalta tuloksen jatkavat ratkaisevalle seuraavalle agilityradalle.

Mestaruuskilpailuun osallistuvien 1-2 – luokkalaisten on myös osallistuttava oman luokkansa viralliseen kisaan, joka kisataan lauantaina 13.11.2016. Se on edellytys mestaruuskisaan osallistumiselle.

Ykkös-kakkosluokan koirakot huom!

Lähettäkää virallinen kisailmoittautuminen normaalisti kisajärjestäjille ja sen lisäksi vielä ilmoitus Eija Jantuselle, mikäli osallistutte BT-mestaruuskisaan. Tämä siksi, että kisajärjestäjät osaavat huomioida ylimääräiset kisaajat aikatauluja laadittaessa.

Seuraa BATin kotisivujen ja FB-sivujen ilmoittelua tulevista kisoista.
Vielä ei tarkempia tietoja saatavilla.

Tervetuloa!

Borderterrierikerho ry 
Hallitus

15.10.2016 BT-kerhon tiedote 15.10.2016

TIEDOTE 15.10.2016 BORDERTERRIERIKERHON VALTUUSTOALOITTEESTA

 

Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 6.10.2016 päättänyt esittää Kennelliiton valtuustolle Borderterrierikerhon valtuustoaloitteen hylkäämistä, joka koskee koiran kaupan, yhteisomistajuuden ja/tai jalostuskäytön sopimusvapautta vedoten säännöissään olevaan edunvalvontapykälään.

 

Kennelliiton hallituksen päätös:

 

”Hallituksen päätös 6.10.2016 (10/16)

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekisteriin rekisteröityjen voimassa olevien sääntöjen 2 §:n mukaan:… ”Kennelliitto toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana ….”.

 

Kennelliitto on rekisteröidyissä säännöissään sitoutunut edunvalvontaan. Sallimalla vapaan sopimusmuodostuksen Kennelliitto tekisi rekisteröityjen sääntöjensä ja sitä kautta yhdistyslain vastaisen päätöksen.

 

Hallitus esittää valtuustolle valtuustoaloitteen hylkäämistä.”         

 

Kennelliiton hallituksen perustelut valtuustoaloitteen hylkäämiseksi eivät ole riittävät

Borderterrierikerho pitää edelleen erinomaisena, että Kennelliitto edunvalvonnan nimissä tarjoaa mallipohjia sopimuksiin. Sopimusvapauden tulee kuitenkin olla jäseniä koskeva peruslähtökohta. Pakottaminen ja mahdollistaminen ovat edunvalvonnassa kaksi täysin eri asiaa. Erityisesti jäsenistön pakottaminen tulee vankasti perustella.

Borderterrierikerho on edelleen esityksensä takana ja haluaa mittauttaa aloitteen kannatuksen Kennelliiton syysvaltuuston kokouksessa 2016.

Päätöksen perustelut:

 1. ”Edunvalvonta” ei edellytä vakiosopimusten käyttöä
 • lainsäädännössä ei ole määritelty, eikä yleisestä käytännöstä voida tehdä johtopäätöstä, että jäsenten pakottaminen vakiosopimusten käyttöön, olisi tarpeellinen osa ”edunvalvontaa”
 1. ”Edunvalvonta” ei edellytä jäsenten sopimusvapauden rajoittamista
 • Kennelliiton mukaan sopimusvapautta rajoittamalla se huolehtii edunvalvonnasta koiran kauppaa, sijoitusta ja yhteisomistamista koskevissa asioissa
 1. Sopimusvapaus ei tarkoita, että SKL ei tekisi 2 § mukaista ”edunvalvontaa”
 • pelkkä ”edunvalvontaan” ja sääntöihin liittyvä löyhä viittaus ei ole juridisesti pätevä ja riittävä peruste vakiosopimusten käyttöpakkoon
 • ”edunvalvontaa” ja sen sisältöä ei ole määritelty, joten sopimusvapauden salliminen ei voi olla vastoin sääntöjä ja siten ei sääntörikkomuksena yhdistyslain vastaista
 • yhdistyslain ohella tulee huomioitavaksi myös jäsenillä olevat perusoikeudet, joita yhdistyksen säännöillä ei voi rajoittaa

Borderterrierikerho ry

Sari Pöyhönen

puheenjohtaja

puh. 050 555 3038

sari.m.poyhonen(at)gmail.com

03.10.2016 Arkitoko-koulutukset alkavat 13.10.2016 klo 18

BORTK TOKOT ALKAVAT!

Kerhon arkitoko-koulutukset alkavat Vantaalla Ojangon koiraurheilukeskuksessa (Pitkäsuontie 8) torstaina 13.10 klo 18. 

 
Koulutuksessa harjoittelemme ohituksia, perustottelevaisuusliikeitä ja aktivointitemppuja. Koulutusta on neljänä peräkkäisenä tostaina klo 18-19.
 
Hinta koko kurssille on 5 euroa, maksu paikan päällä. Kurssi pidetään BAT-ulkokentällä numero 1, Racinel arenaa vastapäätä. Mukaan säänmukainen vaatetus, kuristamaton kaulapanta, hihna (ei flexiä), lelu ja PALJON nameja.
 
Ilmoittautumiset mieluiten etukäteen kirsi.soderberg(at)helsinki.fi tai 0405694649 Tervetuloa mukaan!
30.09.2016 Osallistu Borderi-lehden lukijakyselyyn ja voita Borderi-pipo!

Osallistu Borderi-lehden lukijakyselyyn ja voita Borderi-pipo!

Borderi-lehden numero 3/2016 on kolahtamassa piakkoin kaikkien kerhon jäsenten postilaatikoihin. Lehden tekijäporukan uudistumisen yhteydessä toivoisimme teiltä lukijoilta mielipiteitä lehdestä nykyisellään, ja ajatuksia siitä, miten voisimme yhdessä kehittää lehteä tulevaisuudessa.

Lukijakyselyyn pääset vastaamaan tämän linkin kautta: https://goo.gl/forms/HjvzdJdqZiD3oi542

Toivomme mahdollisimman monen kertovan mielipiteensä vastaamalla kyselyyn 13.11.2016 mennessä. Kaikkien yhteystietojensa kanssa palautetta antaneiden kesken arvotaan Borderi-pipo. Onnekas voittaja ilmoitetaan vuoden viimeisessä numerossa, ja yhteenveto lukijakyselystä julkaistaan vuoden 2017 ensimmäisessä numerossa.

20.09.2016 Borderterrierikerholta valtuustoaloite Kennelliiton hallitukselle syysvaltuuston käsiteltäväksi

Borderterrierikerholta valtuustoaloite Kennelliiton hallitukselle syysvaltuuston käsiteltäväksi

Borderterrierikerhon hallitus on tehnyt Suomen Kennelliiton hallitukselle valtuustoaloitteen käsiteltäväksi syysvaltuuston kokouksessa 26.11.2016. 

Esitämme, että Suomen Kennelliitto ry:n valtuusto päättää, että koiran kauppaa, yhteisomistajuutta ja/tai jalostuskäyttöä koskevissa sopimuksissa käytetään joko Kennelliiton valmiita lomakkeita tai sopijapuolien yhdessä laatimaa, kirjallista sopimusta.

Perustelemme aloitetta seuraavasti:   

Suomessa on lakeihin perustuva sopimusvapaus kahden yksityishenkilön sekä yksityishenkilön ja elinkeinoharjoittajan välillä. Samainen sopimusvapaus tulee koskea myös kauppaa, jonka kohteena on koira. Katsomme, että niin koiran myyjä kuin ostajakin ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden, eikä ostajaa voida pitää niin sanottuna heikompana osapuolena. 

Koirakauppa katsotaan irtaimen esineen kaupaksi, jota säädellään joko kauppa- tai kuluttajansuojalailla riippuen sopimuskumppanien asemasta.
Eläinsuojelulaki on tehty eläinten, myös koirien, kohtelun ja olojen valvomiseksi.  

Kennelliitto ei ole tuomioistuin, mahdolliset riitatapaukset käsitellään käräjäoikeudessa.

Mielestämme on erinomaista, että Kennelliitolla on valmiita sopimuspohjia sekä suosituksia kasvattajan ja koiranostajan väliseen kauppaan. Sen ei kuitenkaan tule asettua koirakauppaa säätävän viranomaisen rooliin. Vastakkainasettelun sijaan Kennelliiton tulee ohjeistaa ja kannustaa koiraharrastajien välistä yhteistyötä toiminta-ajatuksensa hengessä, joka on: ”edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä koiranpitoa Suomessa. Liitto toimii puhdasrotuisten koirien kasvattajien ja harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä sekä koiraharrastuksen etujärjestönä”.

Kenneltoiminnan edistäminen, parantaminen ja etujärjestönä toimiminen ei tarkoita sääntöjen ja pykälien laatimista, niiden noudattamisen valvomista ja rangaistusten asettamista ylitse Suomen lakien.

 
Borderterrikerho
Sari Pöyhönen
 
 
06.09.2016 Erikoisnäyttely 27.8.2016
BORDERTERRIERIKERHON ERIKOISNÄYTTELY 27.8.2016 HELSINKI, TUOMARINKARTANON VINTTIKOIRAKESKUS    
FINNISH BORDER TERRIER CLUB’S SPECIALITY SHOW         
           
ROP PENTU – BOB PUPPY  Heathberry’s Chasing Rainbows        
VSP PENTU – BOS PUPPY Breaking News Passionforprecision        
           
ROP – BOB  Tigerlike Soulmate        
VSP – BOS  Breaking News Yukon Gold Rush        
           
ROP VETERAANI – BOB VETERAN  Tigerlike One Of Us        
VSP VETERAANI – BOS VETERAN  Demimoon Daring Star        
           
PARAS PÄÄ – BEST OTTER HEAD  Matchmeadow’s Ace        
           
PARAS JÄLKELÄISLUOKKA  Tirtär Zip        
           
PARAS KASVATTAJARYHMÄ  Kennel Tigerlike         
           
TUOMARIT – JUDGES  TRICIA CLARK & RONNIE IRVING        
           
           
UROS PENNUT 5-7 KK – DOG PUPPIES 5-7 M        
           
1 KP VSP-PENTU/BOS PUPPY  Breaking News Passionforprecision om. Luovi Jari, Luovi Fiona, Luovi Minna Vantaa  
2 KP/HP Beaconpike Thunder om. Marttina Marian Helsinki  
3 KP/HP Noway’s The Big Steal om. Pehkonen Tytti, Salvisto Tuomas Vantaa  
4 KP/HP Rabalder Av Silver om. Avotie Päivi, Jalkanen Johanna Kausala  
  Breaking News Intouch With My Time om. Häkkilä Henriikka Helsinki  
  Breaking News Timekeeper om. Karttunen Tarja Lappeenranta  
  Matchmeadow’s Golden Memory om. Pirinen Mikko Äänekoski  
  Matchmeadow’s Memory Of Grandpa om. Männistö Sari Ahlainen  
  Tigerlike Keep Calm om. Heikkinen Jatta Lappeenranta  
POISSA ABSENT Dog Agnes Final Frontier om. Luoto Anu Lohja  
POISSA ABSENT Noway’s Win The Right Games om. Saikkonen Soili Lahti  
           
UROS PENNUT 7-9 KK – DOG PUPPIES 7-9 M        
           
1 KP /HP Dog Agnes Da Vinci Code om. Adolfsson Katri Naantali  
2 KP/HP Fieryfeet’s Yellow Label om. Haaparinne-Niemelä Maria Kaarina Espoo  
3 KP/HP Noway’s The Great One om. Lehtola Mirja Lahti  
4 KP/HP Noway’s Finnish Flash om. Lahtinen Emma, Haapanen Noora Joutsa  
           
NARTTU PENNUT 5-7 KK – BITCH PUPPIES 5-7 M        
           
1 KP/HP Noway’s Bumbumbum om. Haapanen Noora Heinola  
2 KP/HP Matchmeadow’s Share A Memory om. Mäenpää Heidi Kiukainen  
3 KP/HP Breaking News Angel Watch om. Marttina Marian, Jansson Annika Helsinki  
4 KP/HP Ommik’s Musetta om. Karvonen Lea, Mustonen Kati, Mustonen Anna Helsinki  
  Merian Marvellous Pepperbox om. Eskelinen Annika, Söderberg Kirsi, Eskelinen Lotta Nurmijärvi  
  Tigerlike Never Give Up om. Kallio Laura, Juusola Anne Kotka  
  Zonsierraz Himmelska Hulda om. Mäntyniemi Salla Helsinki  
           
NARTTU PENNUT 7-9 KK – BITCH PUPPIES 7-9 M         
           
1 KP/HP ROP-PENTU BOB PUPPY Heathberry’s Chasing Rainbows om. Tuomi Hanna, Eriksson Mia, Tuomi Hanna Sipoo  
2 KP/HP Evalyn om. Svevar Marita Sundom  
3 KP/HP Noway’s Drop The Mitts om. Näppä Katri, Haapanen Noora Helsinki  
4 KP/HP Dog Agnes Diana Dear And Near om. Pöyhönen Sari Vantaa  
  Electra om. Kivioja Anu Vantaa  
           
           
UROKSET – DOGS  JUNIORILUOKKA – JUNIOR CLASS         
           
ERI 1 SA PU4/BD4 VASE/RES CC Ke-Den’s Big Bang om. Olkkonen Annaleena Helsinki  
ERI 2 SA Ommik’s Horatio om. Virkkunen Satu Jämsä  
ERI 3 Badamtam’s Lots Of Excuses om. Laitiomäki Satu Laitila  
ERI 3 Jura om. Lahti Kimmo Kotka  
ERI Ke-Den’s Battlestar om. Teutari Ullamaija Helsinki  
ERI Ommik’s Hamlet om. Kangasniemi Saaraleena Hämeenlinna  
EH Sangron Grand Slam om. Kolppo Maija Espoo  
POISSA ABSENT Junipermoor’s Valinor om. Korhonen Pauliina Masala  
           
UROKSET – DOGS NUORTEN LUOKKA – INTERMEDIATE CLASS         
           
ERI 1  Badamtam’s I Feel Good om. Lönnroth Eila Helsinki  
ERI 2  Roziedor In Seventh Heaven om. Pursiainen Anna Tampere  
ERI 3 Heathberry’s Count Me In om. Väkevä Antti Helsinki  
POISSA ABSENT Badamtam’s I Like To Move It om. Pulkkinen Stina Vantaa  
           
UROKSET – DOGS AVOIN LUOKKA – OPEN CLASS         
           
ERI 1 SA PU1/BD1 SERT/CC VSP-BOS Breaking News Yukon Gold Rush om. Alén Ulf Helsinki  
ERI 2 SA Heathberry’s Flying Start om. Paasonen Kirsi Mikkeli  
ERI 3 Junipermoor’s Ritika Kunzite om. Markkola Miia Ja Antti Lahti  
ERI 4  Matchmeadow’s Gunpowder om. Koskinen Satu Tampere  
ERI Heathberry’s Head Start om. Vihersaari Ida-Sofia Helsinki  
ERI Junipermoor’s Red Emperor Opal om. Kiiveri Emmi Porvoo  
ERI Mel Arctic Highway Hunter om. Laitinen Pirjo Varkaus  
ERI Site Hut’s Back Up om. Pöyhönen Sari Vantaa  
ERI Site Hut’s Blast From The Past om. Vörlin Raija Espoo  
EH Millitallin Zing om. Puro Riitta Suinula  
EH Roziedor Heaven’s On Fire om. Mäkinen Tiina Vaskivesi  
           
UROKSET – DOGS KÄYTTÖLUOKKA – WORKING CLASS         
           
ERI 1 SA Tirtär Walther om. Mäntyniemi Salla Helsinki  
           
UROKSET – DOGS VALIOT – CHAMPION CLASS         
           
ERI 1 SA PU2/BD2 Punaruskan Watti om. Kangasniemi Saaraleena Hämeenlinna  
ERI 2 SA PU3/BD3 Heathberry’s Here Goes Nothing om. Yletyinen Salla-Maaria Joensuu  
ERI 3 SA Gainsay Jang om. Avotie Päivi Kausala  
ERI 4 SA Site Hut’s Mr Bucket om. Matilainen Tiia Kellokoski  
ERI Bohunt Serial Thriller om. Mustonen Kati, Mustonen Anna, Mustonen Kimmo Harmoinen  
ERI Fehmarn Roddys Hope om. Kaikkonen Sari Helsinki  
ERI Grindstones Anniversary Jubilee om. Makkonen Maija Muurame  
ERI Heathberry’s From Outer Space om. Leimunen Sanna Järvenpää  
ERI Irade’s Fin-Anssi om. Palomäki Outi Tampere  
ERI Junipermoor’s Rajaratna Ruby om. Söderberg Kirsi Kerava  
ERI Matchmeadow’s Perky Pal om. Källi Carita Helsinki  
ERI Meadowlake For Whom The Belle Tolls om. Kivimäki-Majanen Marjatta Espoo  
ERI Millitallin Wauhtiwiljo om. Himberg Nina Helsinki  
ERI Popeda’s Good Boy om. Ekman Eino Hyvinkää  
ERI Roziedor Iron Sky om. Oinas Marjo Tampere  
ERI Roziedor Shot With Gold om. Sihvonen Nina Vuorentausta  
ERI Saxena Like A Boss om. Mäkinen Anna Vuorentausta  
EH Fehmarn Celtic Hope om. Kaikkonen Sari Helsinki  
EH Site Hut’s Special Thanks To Et om. Pöyhönen Sari Vantaa  
POISSA ABSENT Heathberry’s Never Say Never om. Hilden Heli Sipoo  
           
UROKSET – DOGS VETERAANIT – VETERANS         
           
ERI 1 ROP VETERAANI – BOB VETERAN  Tigerlike One Of Us om. Heinänen Soile Siltakylä  
ERI 2 Dundarroch Mr Finland om. Viitasaari Kirsi Vantaa  
ERI 3 Flagstones Show Must Go On om. Luoto Anu Lohja  
ERI 4 Heathberry’s Codebreaker om. Kokkonen Sanna Klaukkala  
ERI Grindstones Glenmore om. Leimunen Sanna Järvenpää  
ERI Karimäen Jackpot om. Mäkinen Anna Vuorentausta  
ERI Tigerlike Super Trouper om. Luoto Anu Lohja  
EH Heathberry’s Break The Spell om. Marttina Marian Helsinki  
EH Irade’s Super-Hessu om. Mansikkasalo-Leinonen Kirsi Inkeri Vantaa  
EH Junipermoor’s Irish Dreamboy om. Söderberg Kirsi, Wikman-Karstunen Marielle Kerava  
EH PARAS PÄÄ – BEST OTTER HEAD Matchmeadow’s Ace om. Hyytiä Tuulikki, Salmi Liisa Rauma  
EH Matchmeadow’s Christmas Star om. Hyytiä Tuulikki, Virta Hannele Rauma  
EH Terras I Will Remember om. Väkevä Antti Helsinki  
           
           
NARTUT – BITCHES  JUNIORILUOKKA – JUNIOR CLASS         
           
ERI 1 SA VASE/ RES CC PN4/BB4 Ke-Den’s Ba-Dam om. Toivola Tiina Helsinki  
ERI 2 Irade’s Jabadaba-Do om. Hautakangas Jatta Espoo  
ERI 3 Ke-Den’s Biscuit Nose om. Albrecht Katri Helsinki  
ERI 4 Saddlebag Iv Sarabi om. Andersson Maria Gottby  
ERI Badamtam’s Love With Excuses om. Sjöholm Pauliina Siuntio  
ERI Tigerlike Queen Of The Night om. Kallio Laura, Mauno Minna, Honkanen Kyösti Kotka  
EH Irade’s Kome-Dienne om. Hautakangas Jatta Espoo  
EH Tigerlike Drama Queen om. Kallio Laura,  Laine Anne Kotka  
EH Bordysk’s America Arctic Fox om. Meinilä Arja Helena Kemi  
EH Hiidenkiharan How Minny om. Hämäläinen Helena Nummela  
EH Karimäen Alli om. Tuomela Tiina Akaa  
EH Millitallin Åskblå om. Penttilä Harriet Kangasala  
POISSA ABSENT Popeda’s Heaven om. Mankolanaho Eija, Lappalainen Maarit Lieto  
           
NARTUT – BITCHES NUORTEN LUOKKA – INTERMEDIATE CLASS         
           
ERI 1 SA Heathberry’s Count To Ten om. Tuomi Hanna, Juven Pia, Pietiläinen Hanna Sipoo  
ERI 2 SA En’båårdiz Oh Do You Do Voodoo om. Luoma Maija Helsinki  
ERI 3 Ommik’s Cleopatra om. Mustonen Kati, Mustonen Anna Harmoinen  
ERI 4 Tirtär Bullseye om. Virta Hannele Vantaa  
ERI Heathberry’s Everything Counts om. Kallio Anu Järvenpää  
ERI Tigerlike Far From Easy om. Hanski Salla Hamina  
ERI Zonsierraz Glänsande Therese om. Luolavuo Tarja, Heikkinen Tuomo Helsinki  
EH Breaking News Brilliant Sparkler om. Marttina Marian Helsinki  
EH Breaking News Christmas Pudding om. Niskanen-Ellis Seija, Marttina Marian Helsinki  
EH Breaking News Kiss Under Mistletoe om. Marttina Marian, Äystö Lauri Helsinki  
EH Grindstones Xth In The Row om. Tahko Eine, Töyrylä Jukka Veikkola  
EH Heathberry’s Firestarter om. Jokela Johanna Helsinki  
EH Matchmeadow’s Crecent om. Järvi-Anttila Kirsi Kotalato  
EH Tigerlike Easy Peasy om. Kallio Laura, Sipari Katja Kotka  
           
NARTUT – BITCHES AVOIN LUOKKA – OPEN CLASS         
           
ERI 1 SA  PN3/BB3 SERT/CC FI MVA/CH Saddlebag Ii Charme Asserdal om. Andersson Maria Gottby  
ERI 2 SA Tirtär Amazon om. Virta Hannele Vantaa  
ERI 3 Tigerlike Beautiful Chaos om. Juusola Anne Klaukkala  
ERI 4 Junipermoor’s Tasmanian Devil om. Söderberg Kirsi Kerava  
ERI Heathberry’s First In Line om. Eriksson Maria Porvoo  
ERI Heathberry’s Next To Nothing om. Lindfors Jaana Espoo  
EH Huhmarkankaan Somebody To Love om. Eskelinen Annika Nurmijärvi  
EH Junipermoor’s Ruspoli Sapphire om. Lehtonen Matti, Lehtonen Anne Tavastila  
EH Junipermoor’s Supermarine Solent om. Orakoski Marja Vihti  
EH Junipermoor’s Thorny Devil om. Söderberg Kirsi, Suni-Räsänen Erja Kerava  
EH Ke-Den’s Altaria om. Eskelinen Annika Nurmijärvi  
EH Lumumba Fleret Moravia om. Sjöholm Pauliina Siuntio  
EH Popeda’s Emma om. Mankolanaho Eija, Raunio Sini Lieto  
EH  Ommik’s Desdemona om. Mustonen Kati, Mustonen Anna, Mustonen Kimmo Harmoinen  
           
NARTUT – BITCHES KÄYTTÖLUOKKA – WORKING CLASS         
           
ERI 1  Grindstones Lady Of The Site Hut om. Pöyhönen Sari Vantaa  
EH 2 Grindstones Noksu Nobile om. Pöyhönen Sari Vantaa  
           
NARTUT – BITCHES VALIOLUOKKA – WORKING CLASS         
           
ERI 1 SA PN1 /BB1 ROP/BOB Tigerlike Soulmate om. Kallio Laura Kotka  
ERI 2 SA PN2/BB2 Irade’s Billa-Bong om. Koskinen Annika Jorvas  
ERI 3 SA Tigerlike Taste Of Chaos om. Karttunen Kaisa Lappeenranta  
ERI 4 SA Dog Agnes Pandora Magic Secret om. Suominen Auli Turku  
ERI Baillieswells Lochindaal om. Hirn Patricia Malmgård  
ERI Bohunt Aussie Maid For Ommiks om. Mustonen Kati, Mustonen Anna, Mustonen Kimmo Harmoinen  
ERI Breaking News Glittering Goldie om. Marttina Marian Helsinki  
ERI Grindstones Billy Jean om. Mäkelä Pirjo Helsinki  
ERI Saxena Let Me See om. Mäkinen Anna, Kontro Elina Vuorentausta  
ERI Site Hut’s Rose om. Pöyhönen Sari, Von Luders Anton Vantaa  
EH Foo Fighter’s Where Are We Running  om. Noora Haapanen Heinola   
EH Hiddenhill’s Aurora om. Hämäläinen Elisa Pyhtää  
EH Ommik’s Athene om. Halenius Noora Helsinki  
EH Ommik’s Lady Macbeth om. Mustonen Kati, Mustonen Anna Harmoinen  
POISSA ABSENT Badamtam’s Xcuse Me Sir om. Sjöholm Pauliina Siuntio  
  Foo Fighters Where Are We Running        
           
NARTUT – BITCHES VETERAANILUOKKA – VETERAN CLASS         
           
ERI 1 SA VSP-VET /BOS-VET Demimoon Daring Star om. Kivimäki-Majanen Marjatta Espoo  
ERI 2 SA Matchmeadow’s Drive Volley om. Hyytiä Tuulikki, Boman Minna-Mari Rauma  
ERI 3 Grindstones Globeflower om. Åbonde Maria Sund  
ERI 4 Flagstones Fly-By-Fire om. Lindroos Kirsi Helsinki  
ERI Molles Tamewave om. Haavisto Hilkka, Haavisto Timo Helsinki  
EH Bombax Justitia om. Salo Marjaana Lahti  
EH Flagstones Happy For You om. Vierikko Mimoza Julkujärvi  
EH Grindstones Globetrotter om. Salo Tuula Tammisaari  
EH Junipermoor’s Diamond om. Kivioja Anu Vantaa  
EH Klettermusens Xiara om. Haavisto Hilkka Helsinki  
EH Matchmeadow’s Cheer Leader om. Hyytiä Tuulikki Rauma  
EH Ommik’s Turandot om. Mustonen Kati, Mustonen Anna, Mustonen Kimmo Harmoinen  
POISSA ABSENT Flagstones Fly-By-Night om. Kaulio Nelli Espoo  
POISSA ABSENT Flagstones Mix And Match om. Lindroos Kirsi Helsinki  
           
JÄLKELÄISLUOKKA – PROGENY CLASS           
           
JÄLK 1 KP  Tirtär Zip om. Albrecht Katri Helsinki  
EI ESITETTY Tigerlike Super Trouper om. Luoto Anu Lohja  
           
           
KASVATTAJALUOKKA – BREEDERS CLASS         
           
KASV 1 KP ROP-KASV Tigerlike om. Kallio Laura Kotka  
KASV 2 Heathberry’s om. Tuomi Hanna Sipoo  
KASV 3 Grindstones om. Tahko Eine Veikkola  
KASV 4 Junipermoor’s om. Söderberg Kirsi Kerava  
  Badamtam’s om. Sjöholm Pauliina Siuntio  
  Ke-Den’s om. Albrecht Katri Helsinki  
  Matchmeadow’s om. Hyytiä Tuulikki Rauma  
  Ommik’s om. Mustonen Kimmo Helsinki  
  Roziedor om. Sihvonen Nina Vuorentausta  
  Site Hut’s om. Pöyhönen Sari Vantaa  
           

Tulokset löytyvät myös KoiraNetistä http://jalostus.kennelliitto.fi/frmNayttely.aspx?Id=10262&R=10

21.08.2016 Erikoisnäyttelyn aikataulukirje ilmestynyt

Sähköpostin liitetiedostona on koirallesi/koirillesi numerolappu otsikossa mainittuun koiranäyttelyyn.

Tarkistathan heti, että kaikki ilmoitetut koirat ja kasvattajaluokat ovat saaneet numerolapun. Jos huomaat virheitä tai puutteita ilmoittautumistiedoissa, otathan välittömästi yhteyttä osoitteeseen info(at)showlink.fi tai puh. 09-8873 0320 klo 11.00-17.00.
Tulosta numerolappu/numerolaput ja ota se/ne mukaan näyttelypaikalle.

Tervetuloa näyttelyyn!

20.08.2016 Erikoisnäyttely 27.8.2016 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa

Erikoisnäyttely 27.8.2016 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki

Borderterrierien erikoisnäyttely, myös pennut (5- alle 7 kk ja 7- alle 9 kk) sekä jälkeläisluokka. Arvostelu alkaa klo 10.00.

Ilmoittautumiset 1.8. mennessä osoitteella Borderterrierien erikoisnäyttely 27.8.2016, PL 50, 02771 Espoo. Internet- ilmoittautuminen www.showlink.fi.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink ark. klo 11–17 puh. 09-8873 0320, email: info(at)showlink.fi.

Muut tiedustelut Kati Mustonen, puh. 040-5800 943, sähköposti:  kati_mustonen(at)hotmail.com.

Ilmoittautumismaksu 27 €, pennut ja veteraanit 23 €, yli 10-vuotiaat veteraanit ilmaiseksi, tilille Danske Bank FI90 8000 1601 9729 62, viite 5869.

Palkintotuomarit:

– nartut Ronald Irving, Iso-Britannia
– kaikki pennut ja urokset Tricia Clark, Iso-Britannia
– ROP, paras veteraani ja näyttelyn paras pää Ronald Irving
– ryhmäkilpailut: paras pentu, jälkeläis- ja kasvattajaryhmä Tricia Clark

 

ERIKOISNÄYTTELYSSÄ KIRPPARIPÖYTÄ

Viime vuotiseen tapaan erikoisnäyttelyssä on pöytä, jolle voi tuoda koiratavaroita (kaulapannat, hihnat, ruokakupit, lelut, pelit yms), joita ei itse tarvitse. Nyt kannattaa siis siivota kaapit ja nurkat ylimääräisistä koiratavaroista.

 

Tavaroissa ei ole maksua, vaan pöytä toimii ”minulle tapeetonta, sinulle tarpeellista” -periaatteella. Pöydältä voi siis ottaa kuka tahansa itselleen mieluisan ja tarpeellisen tavaran.
Päivän lopussa voi käydä hakemassa jättämänsä tavarat pois tai jos jättää pöydälle, niin toimitan ne hyvänteväisyyteen sopivaksi katsomalleni järjestölle.

 

Viime vuonna tavarat vaihtoivat hyvin omistajaa ja Hesylle jäi vietäväksi yksi muovikassillinen tavaraa. 

19.08.2016 HUOM!!! Päivämäärän muutos luoliintutustuminen 11.9.2016

HUOMIO!!! KOULUTTAJALLA TUPLABUUKKAUS, LUOLIINTUTUSTUMIS-TILAISUUS SIIRTYY SUNNUNTAILLE 11.9.2016 ALKAEN KLO 10.00,

VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA (MUOKATTU 18.8.2016)

08.08.2016 HUOM!!! LUOLIINTUTUSTUMINEN 11.9.2016 KLO 10.00
08.08.2016 HUOM!!! LUOLIINTUTUSTUMINEN 11.9.2016 KLO 10.00
28.07.2016 Kerhon edustajaksi MEJÄ-mestaruuskokeeseen 11.9.2016?

Terrierien MEJÄ-mestaruuskokeessa 11.9.2016 Hausjärvellä?

Kerhon edustajaksi Terrierien MEJÄ-mestaruuskokeeseen valittiin Anu Luoto.

Kerhon hallitus kokoontuu 11.8. ja nimeää tuolloin hakijoista edustajan ja toimittaa ilmoittautumisohjeet ko. henkilölle. Ilmoittautumisen kokeeseen nimetty edustaja hoitaa itse 15.-31.8.2016 välisenä aikana. Kerho maksaa edustajan osallistumismaksun takautuvasti kuittia vastaan. 

***

Terrierien MEJÄ-mestaruus 2016 järjestetään 11.9.2016 Hausjärven metsissä

Tuomareina: YT. Mari Myllynen, Leena Kähkönen ja Ilkka Niemi.

Max. 15 koirakkoa. Etusija mestaruuskisaan yhdistysten nimeämillä FCI 3 ryhmän VOI luokan koirilla.
Mestaruus-kokeen jälkeen etusija FCI 3 ryhmän koirilla. Ilm. 15.-31.8.2016.
Osallistumismaksu 55€.

Lisätietoja ja ilmottautumiset Reija Broman
Niittyläntie 10, 00630 Helsinki rbroman82(at)gmail.com
0468470394

09.05.2016 Muistutus epävirallisesta Nuori Border-näyttelystä

Nuori Border on kerhon vuosittain järjestämä epävirallinen näyttely. Tapahtuma on mukavahenkinen, kannustava päivä.

Tämän vuoden Nuori Border järjestetään lauantaina 18.6.2016 Tampereella, ja ilmoittautuminen tapahtumaan on auki vielä viikon verran – viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.5. Osallistumisoikeus on kaikilla nuorilla, 1.11.2014 – 30.1.2016 välillä syntyneillä borderterriereillä.

Tapahtumassa on tänä vuonna myös Tule sellaisena kuin olet -luokka borderterriereille, joita ei ole aiemmin arvosteltu virallisissa koiranäyttelyissä, ja jotka ovat syntyneet ennen 1.11.2014.

Lämpimästi tervetuloa! 

21.04.2016 LUT-koe Mikkeli 1.7.

LUT-koe Mikkeli 1.7.

LUT 1.7.2016 MIKKELI (RISTIINA) Järj. Parsonrussellinterrierit ry & Borderterrierikerho ry

Ylituomari: Jukka Kinnunen. Ilmoittautuminen: 22.6.2016 mennessä. Ilmoittautumiset: VALTTERI KOKKOLA, TAIPALSAARENTIE 11 54800 SAVITAIPALE, puh. 0503249231, valtteri.kokkola(at)gmail.com

Koemaksu 40e. Koemaksu ja osuus eläinlääkärimaksusta maksetaan koepaikalla. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Koiramäärää koskeva rajoitus: Yksi tuomari. Iltakoe.

21.04.2016 BORDERIN ESITTÄMINEN NÄYTTELYISSÄ - tiistaina 7.6. klo 18-21

BORDERIN ESITTÄMINEN NÄYTTELYISSÄ – tiistaina 7.6. klo 18-21

Käytä tilaisuus hyväksi ja tule harjoittelemaan ennen Nuori Borderia ja kesän näyttelyitä.

Viime vuotiseen tapaan Borderterrierikerho järjestää jäsenille pikakurssin koiran esittämisestä näyttelyissä. Tapahtuma on tarkoitettu sekä kokeneemmille että aloittelijoille. Viime vuonna osallistuneet ovat tervetulleita kertaamaan.

Koulutuksessa käydään läpi hieman koiran anatomiaa ja teoriassa miten koiraa esitetään näyttelyissä, jonka jälkeen harjoitellaan käytännössä. Kouluttajina toimivat kokeneet Jatta Hautakangas, Katri Albrecht ja Annika Koskinen.

Koulutus tapahtuu Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.
Osallistumismaksu on 5€ per koira+ohjaaja, joka maksetaan paikan päällä.

Ilmoittautumiset 1.6.mennessä sähköpostilla sari.kaikkonen(at)welho.com

Ilmoittautuessa kerro oma nimesi, koiran nimi ja koiran ikä.

17.04.2016 Luonnetesti 23.-24.4.2016 lähestyy - Aikataulu ja testattavat koirat

Luonnetestimme lähestyy! Tuomareina toimii Lea Kilpeläinen ja Tarja Matsuoi.
Aloitamme molempina päivinä klo 9. Testipaikka sijaitsee Oulunkylässä Helsingissä, aivan Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen vieressä. Vedenpuhdistuslaitos sijaitsee osoitteessa Jokiniementie 1. Auto jätetään kentän puoleiselle tienreunalle. Olethan hyvissä ajoin paikalla. Puffaa ei ole.

Huomioi, että alueelle (hiekkatielle) ei saa tulla ilman minun lupaani. Alueelle ei myöskään saa tuoda turistikoiria. Myöskään katsomoon ei saa mennä ilman lupaani, jotta testattava koira ei häiriinny. Katsomolla on oma paikka nk. ”hiekkalaatikolla”.

 
 
Petra Bärlund-Hämäläinen
 
 

Tässä alla testiaikataulu ja testattavien koirien viralliset nimet – testattavia koiria on viideltätoista eri kasvattajalta: 

La 23.4.

9:00  Matchmeadow´s Perky Pal

9:40  Roziedor Shot With Gold

10:20 Cliffans Charmi

11:00 Roziedor Iron Sky

11:40 Junipermoors Ritika Kunzite

12:20 Aivan Mahdoton Hellraiser

13:00 Tigerlike Soulmate

13:40 Site Hut´s Hyacinth

14:20 Tigerlike Taste of Chaos

15:00 Heathberry´s Loud and Clear 

Su 24.4.

9:00  Heathberry´s From Outer Space

9:40  Staldgaard Ghost of Mistwood

10:20 Grindstones Anniversary Jubilee

11:00 Punaruskan Watti

11:40 Stiffneck´s Roadblock

12:20 Stiffneck´s Speed Bumb

13:00 Geehaw Hot Ice
13:40 Border Rock´s Rosemary

14:20 Dog Agnes Good Girl Ginny

15:00 Junipermoor´s Supermarine Scylla
14.04.2016 LUT-koe Mikkelissä 1.7.2016

Borderterrierikerho ry sekä Parsonrussellinterrierit ry järjestävät LUT-kokeen iltakokeena 1.7.2016 Mikkelissä (Ristiina).

Ylituomarina kokeessa toimii Jukka Kinnunen. Ilmoittautuminen kokeeseen 22.6.2016 mennessä.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

Koiramäärää koskeva rajoitus: Yksi tuomari.
Koemaksu 40e. Koemaksu ja osuus eläinlääkärimaksusta maksetaan koepaikalla.

Ilmoittautumiset:

Valtteri Kokkola
Taipalsaarentie 11
54800 SAVITAIPALE

puh. 0503249231
valtteri.kokkola(at)gmail.com

10.04.2016 Trimmauskoulutusta 14.5.2016 lauantaina
Borderterrierikerho ry järjestää
 

Trimmauskoulutus Vantaalla lauantaina 14.5.2016 klo 11 alkaen

 

Paikka: Vaahterakuja 9, Vantaa Sarin pihalla.

Kouluttajina toimivat pitkän linjan kasvattajat

Eine ”Emppu” Tahko, Jatta Hautakangas ja Hanna Tuomi.

Mukaan mahtuu 12 koirakkoa sekä lisäksi 15 kuunteluoppilasta.

Omat trimmausvälineet mukaan.

Ilmoittautumiset sähköpostilla 30.4.2016 mennessä

sari.m.poyhonen(at)mail.com

08.04.2016 MEJÄ-päivä 7.5.2016 Gunnarlan maja Lohja
BORDERTERRIERIEN MEJÄ-PÄIVÄ

Borderterrierikerho järjestää jäsenilleen mejä-päivän 7.5.2016 Gunnarlan majalla Lohjalla. Päivän aikana on mahdollista tutustua mejään lajina,
kuulla kokeisiin liittyvistä käytännöistä sekä päästä kokeilemaan oman koiran kanssa jäljestystä lyhyellä (max. 300 m) ja muutaman tunnin ikäisellä jäljellä.

Aamupäivällä osallistujat saavat ohjeet jälkien tekoon, minkä jälkeen teemme treenijäljet pareittain majan lähimetsiin.

Koulutuspäivään otetaan enintään 12 koirakkoa, joille tehdään 6 jälkeä eli samalla jäljellä käy kaksi koiraa ohjaajineen.

Mukaan mahtuu myös kuunteluoppilaita, sillä majalla on reilusti tilaa. Koirakkopaikalle tulevan koiran tulee olla vähintään 8 kk ikäinen.

Jälkien vanhetessa nautimme lounasta ja iltapäivällä käymme läpi mejä-kokeen kulkua ja siihen liittyviä käytäntöjä sekä koejäljen tekoa teoriassa.

Aikaa jää myös vapaalle keskustelulle sekä mahdollisesti myös muiden nenänkäyttölajien esittelylle. Iltapäiväkahvin jälkeen siirrymme maastoon jäljestyspuuhiin.

Koulutuspäivän vetovastuussa on aktiivinen mejä-harrastaja Anu Luoto.
 
 
Ilmoittautumiset ja lisätietokyselyt mejäpäivään liittyen sähköpostilla osoitteeseen amluoto(at)gmail.com.

Ilmoittautumiset 4.-22.4.2016.  Koirakkopaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma ja muut tiedot sekä materiaalit sähköpostilla ennen tapahtumaa.

Osallistumismaksu (ruokamaksu) 10 euroa/henkilö sisältää kahvit ja keittolounaan. Maksun voi suorittaa paikanpäällä – varaathan tasarahan!

24.03.2016 Vuoden 2015 aikana käyttövalioituneet borderit

Borderterrierikerho huomioi ruusukkein vuonna 2015 käyttövalioituneita!

Vuonna 2015 käyttövalion arvon saaneet:

FI KVA-L Terras Hurly-Burly
FI KVA-L Pelzjäger Benromach
FI KVA-L Sabotage Velma
FI KVA-L FI MVA En’båårdiz Lucky Luke
FI KVA-L Pelzjäger Balvenie
FI KVA-L POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA LVV-14 Toftahill Lucky Number
FI KVA-L FI KVA-L FI MVA EE MVA LT MVA RU MVA RKFV Tirtär Walther
FI KVA-L FI MVA Gainsay Jang
FI KVA-M FI KVA-L Wolfpower Fox-King
FI KVA-M FI KVA FI MVA Tirtär Miss Me Much
FI KVA-L RIGAW-15 Zoya Z Romanova Chovu

20.03.2016 Vuoden border 2015-kilpailut

Vuoden borderi 2015 -kilpailujen tulokset julkistettiin vuosikokouksessa 20.3.2016. Menestyneimmät huomioitiin diplomein ja ruusukkein. Ne, jotka eivät päässeet paikalle saavat ruusukkeensa tai diplominsa postitse.

Vuoden borderkasvattaja

1. Ommik’s, 166 p.
2. Matchmeadow’s, 130 p.
3. Heathberry’s, 106 p.
4. Site Hut’s, 60 p.

Vuoden veteraaniborder

1. Demimoon Daring Star 74p. (6 näyttelyä)
2. Matchmeadow’s Cheer Leader 60p. (5)
3. Flagstones Supersonic 42p. (4)…
4. Flagstones Happy For You 34p. (4)
5. Mel Arctic Iceguy 32p. (3)

Vuoden näyttelyborder

1. Bohunt Serial Thriller 108p. (6 näyttelyä)
2. Ommik’s Kassandra 83p. (6)
3. Roziedor Shot With Gold 79p. (6)…
4. Ommik’s Lady Macbeth 77p. (6)
5. Demimoon Daring Star 71p. (6)
6. Bohunt Aussie Maid For Ommiks 69p. (6)
7. Hiddenhill’s Aurora 61p. (6)
8. Dog Agnes Unique Lovely Sara 57p. (6)
9. Tigerlike Taste Of Chaos 55p. (4)
9. Irade’s Fin-Anssi 55p. (4)
11. Site Hut’s Mr Bucket 51p. (6)
12. Saxena Like A Boss 50p. (5)
13. Punaruskan Watti 49p. (5)
14. Sangron Last First Kiss 47p. (5)
15. Matchmeadow’s Cheer Leader 46p. (4)
16. Toftahill Lucky Number 46p. (5)
16. Zoya Z Romanova Chovu 46p. (5)
18. Kajo 46p. (6)
19. Baillieswells Lochindaal 45p. (6)
20. TirTär Åsa Jussisdottir 41p. (5)

Vuoden 2015 TOKOborder

1. Foxilux Pikku-Pippuri, om. & ohj. Pirjo Korhonen 58 p.
2. Heathberry’s First in Line, Liki, Om. kasv. & Maria Eriksson, Ohjaaja M. Eriksson 35 p.
3. Tigerlike Supervisor, Luru, om. & ohj. Marianne Lammenaho 18 p.

Vuoden 2015 metsästysborder

1. Pelzjäger Benromach, Pontus, om. Noora Repo 26 p.
2. Grindstones Noksu Nobile, Mandy om. Sari Pöyhönen 16 p.
3. Site Hut’s Mr Bucket, Tapsa, om. Tiia Matilainen 14 p.

Vuoden 2015 Agilityborder

1. Mel Arctic Torres the Top, Torres, om. Heidi ja Emma Matila, ohj. Emma Matila 95 p.
2. Junipermoor’s Irish Dreamboy, Jimi, om & ohj. Marielle Wikman-Karstunen 88 p.
2. Foo Fighters KO And Dynamite, Keijo, om. Tuija Rönkkö, ohj. Sini Rönkkö 88 p.
3. Foo Fighters Lady Jailbird, Zili, om. & ohj. Päivi Sonninen 76 p.
3. Foo Fighters Speedy Gonzales, Valo, om. & ohj. Katri Näppä 76 p.
4. Torag’s Dazzling Diego Woodmyrr, Diego, om. & ohj. Sini Kaukinen 74 p.
5. Border Rock’s Rosemary, Muru, om. & ohj. Melissa Naukkarinen 42 p.

Vuoden 2015 Agilitytulokas

1. Otterfield Catch My Fall, Saku. om. & ohj. Marja-Liisa Mäenpää 176 p.
2. Foo Fighters Golden Boy, Timo, om. & ohj. Sanna Tuukkanen 126 p.
3. Ommik’s Earl Of Gloucester, Vertti, om. & ohj. Riikka Sutela 122 p.
4. Foxilux Wiisas Wiljo, Wiljo, om. & ohj. Hanna Jaakkonen 88 p.
5. Foxilux Magnus Messeli, Magnus, om. & ohj. Jessica Hopea 64 p.
6. TirTär Missing Piece, Deco, om. Kristina Wikman, ohj. Krista Karppinen 26 p.
7. TirTär Åsa Jussisdottir, Iitu, om. Kristina Wikman, ohj. Krista Karppinen 24 p.

29.02.2016 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JA LUENTO 20.3.2016

ÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JA LUENTO 20.3.2016
 

Paikka: Laajasalon peruskoulun Ylätalo
Osoite : Koulutanhua 1, 00840 Helsinki

 

LUENTO, klo 13

Ennen vuosikokousta kuulemme Kimmo Mustosen luennon aiheesta Rotumääritelmän tulkinta ulkomuototuomarin näkökulmasta.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS, klo 14

Kokouksen esityslista (lisätty 10.3.2016)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: esitetään hyväksyttäviksi tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Vuosikokouksen yhteydessä palkitaan myös Vuoden Border -kilpailuissa menestyneet.

 

TERVETULOA! 

Lisätietoja: Sari Pöyhönen, puh. 040 145 2121, sari.m.poyhonen(at)gmail.com

24.02.2016 Kysely: Borderterrierien lisääntymiskäyttäytyminen

Kysely borderterrierien lisääntymiskäyttäytymisestä

Hei borderterrierikasvattaja!

Jalostustoimikunta kartoittaa nyt tietoa borderterrierien jalostuskäyttäytymisestä, sukupuolivietistä ja lisääntymisvaikeuksista. Tämän viestin linkissä on lyhyt kysely, johon toivomme mahdollisimman paljon vastauksia niin kokeneilta konkareilta kuin vain yhdenkin pentueen kasvattaneilta henkilöiltä. Kyselyn vastauksia tulkitaan yhdessä pentueraporteista saadun tiedon kanssa.

Kyselyyn vastataksesi suosittelemme, että otat esiin pentuemuistiinpanosi. Niistä on apua kyselyn täyttämiseksi.

Tänä vuonna tulemme tekemään myös muita vastaavia, lyhyitä kyselyitä eri osa-alueisiin liittyen. Kaikkien vuoden 2016 aikana täsmäkyselyihin vastanneiden henkilöiden kesken arvotaan sponsorin tuotepaketteja. Jokainen kyselyvastaus on yksi arpa vuoden lopussa suoritettavassa arvonnassa.

Vastausaikaa on maaliskuun 2016 loppuun.

Kiitos avustasi!

Terveisin
Jalostustoimikunta

22.02.2016 Rotupäivä 19.3.2016 Tampereella

Borderterrierikerho järjestää kasvattajille ja harrastajille suunnatun rotupäivän lauantaina 19.3.2016 Tampereella Terveystalon tiloissa (Rautatienkatu 27).

Aamukahvi on tarjolla 9.30 lähtien ja päivä päättyy noin klo 16.00.

Rotupäivässä kuullaan seuraavat luennot (luennot alkavat klo 10):

 • Koirien selkäsairaudet ja virallinen selkätutkimus – Anu Lappalainen
 • Anna Boströmin väitöskirja mäyräkoirien ja borderterriereiden välilevytyrän vaikutuksia selkälihasten rakenteeseen ja toimintaan – Patricia Hirn
 • Ihosairaudet ja allergiat – Kirsti Schildt
 • Silmäsairaudet – Kirsi Kemppainen

Rotupäivään voi ilmoittautua sähköpostitse ilmo.borderi(at)gmail.com 8.3.2016 saakka.

Osallistumismaksu on 20 €, johon sisältyy lounas sekä kahvit. Kerrothan ilmoittautuessasi, jos sinulla on ruokarajoitteita.  

Tarkempi  ohjelma aikatauluineen postitetaan osallistujille ennen tilaisuutta. Luennoitsijat ovat pyytäneet, että esitämme kysymyksiä luentoaiheisiin liittyen jo ennakkoon. Otamme mielellämme vastaan kysymyksiä ja keskusteluaiheita jo ilmoittautumisvaiheessa.

Tervetuloa mukaan!
Jalostustoimikunta

20.02.2016 Nuori Border 2016-päivä 18.6.2016

Nuori Border 2016-päivä 18.6.2016

Ensi kesän Nuori Border-päivä järjestetään Tampereella Kaupin vinttikoiraradalla 18.6.2016.
Tuomarimme Theo van der Horst (kennel of the Windy Spot) tulee Alankomaista.

Näyttely on tarkoitettu alle 18 kk:n ikäisille bordereille.

Lisätietoja

Nuori Border 2016 -mainos

17.02.2016 Borderi-lehdelle uusi taittaja
BORDERI-LEHTI ON LÖYTÄNYT UUDEN TAITTAJAN
 
Olemme löytäneet lehdellemme uuden taittajan.
 
Pienen metsästyksen jälkeen Borderi-lehti sai myös uuden taittajan. Makkosen Maija on tuttu yhdistystalkoolainen mm. agilitypuolelta.
Rodun pariin hän on eksynyt noin 10 vuotta sitten eli nämä risuparrat ja niiden metkut ovat Maijalle tuttuakin tutumpia. 
Tämä on hieno juttu 

Hymiö smile

Kiitokset mielenkiinnosta kaikille hakijoille 🙂
 
Terveisin 
 
Borderterrierikerho ry 
 
hallitus
15.02.2016 Kasvattajapäivä 19.3.2016 Tampereella

Kasvattajapäivä Tampereella rautatieaseman Terveystalon tiloissa.

25.01.2016 Silmätarkastuspäivä 13.2.2016

Silmätarkastuspäivä 13.2.2016

Jalostustoimikunta järjestää terveystarkastuspäivän 13.2.2016 kello 10.00–14.00 Klaukkalassa Eläintarvikeliike Kuonomäessä. Viralliset silmä- ja polvitarkastukset sekä sydänkuuntelut tulee tekemään silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri Leena Ruotsalainen-Ryökkynen.

Borderterrierikerho kustantaa silmätutkimuksen tutkimusmaksun (55 euroa). Polvitarkastus maksaa 20 euroa ja sydänkuuntelu 20 euroa per koira. Polvitutkimus sekä sydänkuuntelu ovat omakustanteisia.

Samassa yhteydessä koiria punnitaan ja niiden säkäkorkeutta ja rinnanympärystä mitataan. Jos koirasi on jo terveystutkittu, voit tuoda sen vain mittauksiin. Mittaukset tehdään tilastoinnin ja borderterrierien koon kartoittamiseksi.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse ilmo.borderi(at)gmail.com. Ilmoittautumisaika on 25.1.–3.2.2016. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Päivän aikana ehditään tutkia korkeintaan 25 koiraa.

Huomioithan, että rajoitetun osallistujamäärän vuoksi tutkimukseen voi osallistua korkeintaan kaksi saman omistajan ja/tai koiria tutkimukseen ilmoittavan henkilön koiraa.

Ilmoittautuessasi ilmoita seuraavat tiedot:
Koiran virallinen nimi
Koiran rekisterinumero
Koiran syntymäaika
Koiran mikrosirunumero
Koiran väri
Koiran sukupuoli
Koiran omistajan nimi
Koiran omistajan osoite
Koiran omistajan puhelinnumero
Koiran omistajan sähköpostiosoite
Mihin tarkastuksiin koira osallistuu: silmät / sydän / polvet

Jalostustoimikunta vastaa mielellään tiedusteluihin: jalostus.borderi(at)gmail.com.

Tervetuloa sankoin joukoin!
Jalostustoimikunta

23.01.2016 Vuoden Borderi 2015 ilmoitusaikaa pidennetty 31.1.2016 saakka

Hei

Tänään hallituksen kokouksessa päätimme jatkaa Vuoden Border 2015 -kilpailujen tulosten lähetysaikaa kuluvan kuukauden loppuun 31.1.2016.

Näyttelytulokset ovat kasassa, mutta muita tuloksia kuten kasvattaja, agility, agilitytulokas, toko, metsästysterrieri tuloksia on tullut todella vähän.

 

Kaiva siis kisakirjasi esille ja lähetä tulokset osoitteeseen 

vuodenborderi(at)gmail.com

 

Terveisin
Hallitus

22.01.2016 LUT-kouluttajien täydennyskoulutus 23.4.2016

HUOMIO LUT-KOULUTTAJAT:

LUT-kouluttajien täydennyskoulutus

23.4.2016 järjestettäviin luolakoirien taipumuskokeiden sääntöjen edellyttämiin LUT-kouluttajien täydennyskoulutustilaisuuksiin on lisätty Kuopion, Vihdin, Ilmajoen ja Nakkilan lisäksi uudeksi paikkakunnaksi Oulu. Oulussa koulutuksen vetäjänä toimii Kari Airiainen.

Täydennyskoulutus on pakollinen kaikille LUT-kouluttajakortin omaaville henkilöille, jotka haluavat jatkossa säilyttää kouluttajapätevyytensä.

Ilmoittautumiset 31.1.2016 mennessä pelzjager(at)gmail.com. Liitä ilmoittautumisen yhteyteen nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, sekä tieto, minkä paikkakunnan koulutukseen osallistut. Tarkemmat tiedot kurssista toimitetaan ilmoittautuneille maaliskuun aikana. Kurssimaksu 10 euroa.

Kurssi-ilmoitus julkaistaan vielä Koiramme –lehdessä, mutta siihen ei tämä paikkakuntalisäys ehtinyt. Tietoa saa jakaa.