Vaatimukset Borderterrierikerho ry:n pentulistalle pääsemiseen (1.1.2017)

Vaatimukset pentulistalle 
- päivitetty 21.2.2017

 

Vaatimukset Borderterrierikerho ry:n pentulistalle pääsemiseen (1.1.2017)

 • Kasvattaja on Borderterrierikerhon jäsen.
 • Jalostukseen käytettävä koira on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
 • Jalostukseen käytettävä koira on astutushetkellä iältään vähintään 2-vuotias (24 kk).
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25 % laskettuna viidellä polvella.
 • Kyseessä ei ole uusintayhdistelmä.
 • Jalostuskoiran jälkeläisissä ei ole todettu vakavia virheitä tai sairauksia useissa eri yhdistelmissä.
 • Koiralla on leikkaava purenta (ylä- ja alapurentaisen koiran jälkeläisiä ei oteta yhdistyksen pentulistalle).
 • Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen astutusta suunnittelemastaan yhdistelmästä, jotta yhdistelmän taustatiedot ehditään tarkistaa ja riskiyhdistelmistä tiedottaa.
 • Kasvattaja palauttaa pentueraportin pentueesta viimeistään, kun pennut ovat täyttäneet 4 kuukautta. 

 

 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmätutkimustulos, joka täyttää borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelman 2017-2021 kohdan 4.3.2. silmäsairauksien jalostussuositukset:

 

Ylimääräiset ripset (Distichiasis):

Koiraa, jolla on todettu lievä tai kohtalainen distichiasis, voidaan käyttää jalostukseen, mutta jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi tulee valita tämän vaivan suhteen terve koira. Sairauden vakavaa muotoa ei saa käyttää jalostukseen.

 

Harmaakaihi eli katarakta (HC):

Sairaan koiran jälkeläisiä ei oteta pentulistalle.

 

Huomaa: Ulkomailla tapahtuvan astutuksen yhteydessä urokselta ei vaadita virallista silmätutkimusta. Myöskään tuontisperman luovuttajalta ei vaadita virallista silmätutkimusta.

 

 • Uroksella on astutushetkellä alle 40 jälkeläistä.
 • Uros on astunut enintään kaksi narttua edellisen 12 kk aikana. Kolmannen nartun uros voi astua, kun ensimmäinen pentue on täyttänyt vuoden.

 

 • Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti:
  • Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi.
  • Nartun penikoimisväli on vähintään 10 kuukautta. Tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen välin on oltava vähintään yksi vuosi.
 • Suomen Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva rekisteröintiehto on, että virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Jos jalostuskoirilla on tällaisia tuloksia virallisista terveystutkimuksista, ei pentuetta oteta yhdistyksen pentulistalle. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.