Ylimääräinen kokous 29.12. / Sääntömuutos

29.12.2016 pidettävän ylimääräisen kokouksen esityslistan mukaisesti kokouksessa päätetään kerhon sääntömuutosten hyväksymisestä. Nykyisten sääntöjen 13§:n mukaan sääntömuutos pitää käsitellä kahdessa kokouksessa ja 29.12. on ensimmäinen käsittely. Ehdotus uusiksi säännöiksi alla, keskeiset muutokset ovat:

- puheenjohtajan kausi muuttuu kahteen vuoteen
o aiemmin yksi vuosi
- puheenjohtajan kaudet rajoitetaan kolmeen yhtäjaksoiseen kahden vuoden kauteen (yhteensä kuusi vuotta yhtäjaksoisesti)
o aiemmin ei kausirajoitusta
- hallituksen jäsenen kaudet rajoitetaan kahteen yhtäjaksoiseen kolmen vuoden kauteen (yhteensä kuusi vuotta yhtäjaksoisesti)
o aiemmin ei kausirajoitusta
- Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten täyttä viisikymmenlukua kohti yksi ääni (1/50).
o aiemmin täyttä kymmenlukua kohti yksi ääni (1/10)
- kevätkokous voidaan pitää helmi-huhtikuussa
o aikaisemmin helmi-maaliskuussa
- äänioikeus 16-vuotiaalla jäsenellä
o aiemmin 12-vuotiaalla
- valtakirjalla voi itsensä lisäksi edustaa yhtä jäsentä
o aiemmin valtakirjalla edustaminen ei ole ollut mahdollista
- yhdistyksen asioista voidaan äänestää myös sähköisesti (ei valtakirjalla)
o aiemmin ei sähköistä äänestysmahdollisuutta
- kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet –sivuilla tai sähköpostilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tai kutsut kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta
o aiemmin kutsu kokoukseen toimitetaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenlehdessä viimeistään viikkoa ennen ilmestyvässä numerossa

Ehdotus uusiksi säännöiksi