Muistilista nartun astuttamista suunnittelevalle

Lue Kennelliiton 1.1.2016 voimaan tullut koirarekisteriohje.

Ajankohta Miten toimit
Kun harkitset narttusi astuttamista Pyydä Jalostustoimikunnalta kirjallisesti tiedossa olevat narttusi suvun terveystiedot.
Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Lähetä suunnittelemasi yhdistelmä Jalostustoimikunnalle kirjallisesti vanhempien rekisterinumeroineen. Jalostustoimikunta kommentoi suunnitellun yhdistelmän. Varaudu parin viikon vastausaikaan. Välitä saamasi kommentit myös uroksen omistajalle.
   
Astutuksen tapahduttua

Ilmoita Jalostustoimikunnalle astutuspäivä.

Ilmoita myös, jos narttu jää tyhjäksi.

Kun pennut syntyvät Ilmoita Jalostustoimikunnalle pentujen syntymäpäivä, lukumäärä ja sukupuolijakauma.
Eläinlääkärin tarkastus Ilmoita Jalostustoimikunnalle merkittävistä löydöksistä.
Kun pennut ovat 4 kk Toimita Jalostustoimikunnalle pentueraportti. 

 

Huomioitavia seikkoja

Jalostustoimikunnan keräämät terveystiedot perustuvat koirien omistajien ja kasvattajien vapaaehtoisiin ilmoituksiin. Ne ovat pohjana sille tiedolle, mitä jalostustoimikunta jakaa jalostusnarttujen ja -urosten omistajille. 

  • Jalostustoimikunta tarkistaa suunnitellun yhdistelmän taustalla tiedossa olevat sairaustiedot
  • Jalostustoimikunta tarkistaa, että yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mukaiset minimivaatimukset 
  • Jalostustoimikunta julkaisee vaatimukset täyttävät yhdistelmät Borderterrierikerhon pentusivulla kasvattajan pyynnöstä
  • Jalostustoimikunta antaa kommentit suunnitellusta yhdistelmästä, jos siihen on erityistä tarvetta sairauksien suhteen (riskiyhdistelmä esim. epilepsia, allergiat, shaking pups tms.)
  • Jalostustoimikunta ei hyväksy eikä hylkää yhdistelmiä
  • Jalostustoimikunta ei suosittele uroksia

Uroksen astutusmaksukäytäntö on yleensä ns. hyppymaksu 10 % pennun myyntihinnasta sekä lisäksi 10 % jokaisesta elävästä pennusta (esim. neljä pentua = 5 x 100 €, jos pennun myyntihinta on 1000 €).

Uroksen omistaja määrittelee astutusmaksun, joka on aina hyvä sopia ennen astutusta. Vaikka yhdistelmä täyttää JTO:n vaatimukset ja se on julkaistu kerhon pentusivulla, vastuun syntyneistä pennusta kantaa nartun omistaja.