Kerhon ylimääräisessä kokouksessa 29.12.2016 käsiteltiin seuraavat ehdotetut sääntömuutokset:

5§ Jäsenet
Täsmennettiin, että yhdistyksen jäsenenä voi olla rotua harrastava rekisteröity yhdistys

9§ Hallitukset tehtävät
Lisättiin kohta 7 huolehtia varainhoidon, kirjanpidon, hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

12§ Yhdistyksen kokoukset
Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää yksi ääni

14§ Vuosikokousasiat 
Syyskokouksessa vaihdettiin kohtien 5 ja 6 paikat toisinpäin

Kerhon sääntöjen mukaan sääntömuutosehdotukset on käsiteltävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa. 

Toisen kerran muutosta käsitellään kerhon sääntömääräisessä vuosikokouksessa 18.3.2017 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa.

Uudet säännöt