Jalostus ja terveys

 

Mieti tarkkaan ennen kuin käytät jalostukseen alle kaksivuotiasta koiraa

Suomen Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2013-2016:

"Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-vuotias, mielellään tätä vanhempi, jotta sen ja lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten (kts. myös kohta: ”Perinnölliset viat ja sairaudet”)."

Terveyden ja luonteen kannalta on tärkeää olla käyttämättä koiria jalostukseen liian nuorina.  Alle kaksivuotiaan koiran aikuisiän luonteesta tai mahdollisista puhkeavista perinnöllisistä sairauksista ei voida vielä sanoa mitään.