Jalostusohje

Borderterrierikerho ry:n suositukset jalostukseen käytettavien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista (1.1.2017)

 • Koira on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
   
 • Koira on iältään vähintään 2-vuotias (24 kk).
   
 • Koiralla on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
   
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25 % laskettuna viidellä polvella.
   
 • Jalostussuositukset borderterriereiden yleisimpien sairauksien ja vikojen osalta löytyy borderterriereiden Jalostuksen tavoiteohjelman 2017–2021 kohdasta 4.3.2.
   
 • Jalostuskoirille suositellaan tehtäväksi viralliset terveystutkimukset, kuten silmä- ja polvitarkastus, sydänkuuntelu sekä lonkka-, kyynärnivel- ja selkäkuvaukset.
  Huomaa: Suomen Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva rekisteröinnin ehto on, että virallisissa luustotutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä pennut vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.
   
 • Jos koiralla on puutteita purennassa, yhdistelmän toiseksi osapuoleksi suositellaan valittavaksi koira, jolla on rotumääritelmän mukainen purenta. Purennan puutteiksi katsotaan epätasainen hammasrivistö ja hammaspuutokset. Ylä- ja alapurentaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen, sillä nämä ovat rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä.
   
 • Suositellaan, että uros astuisi korkeintaan kaksi narttua 12 kuukaudessa, jotta sen jalostuskäyttö jakautuisi mahdollisimman tasaisesti eri vuosille. Kolmannen nartun uros voisi astua, kun näistä kahdesta pentueesta ensimmäinen pentue on täyttänyt vuoden.
   
 • Jalostusuroksen jälkeläismäärä ei ylitä 40:tä jälkeläistä uroksen eliniän aikana.
   
 • Yli 5-vuotiaan ensisynnyttäjän käyttämistä jalostukseen tulee harkita. Kasvattajan tulee arvioida nartun kunto ja ottaa huomioon edellisten sukupolvien mahdolliset synnytysvaikeudet, ennen kuin hän astuttaa yli 5-vuotiasta ensisynnyttäjää.
   
 •  Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti:
  - Yli 8-vuotiaan nartun pennuttaminen edellyttää eläinlääkärin antamaa terveystodistusta, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.
  - Nartun penikoimisvälin tulee olla vähintään 10 kuukautta. Tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi (Kennelliiton koirarekisteriohje).
   
 • Jalostukseen on suositeltavaa käyttää vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Narttuja, jotka on keisarileikattu jo kaksi kertaa, ei suositella enää jalostuskäyttöön.