TIEDOTE 15.10.2016 BORDERTERRIERIKERHON VALTUUSTOALOITTEESTA

 

Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 6.10.2016 päättänyt esittää Kennelliiton valtuustolle Borderterrierikerhon valtuustoaloitteen hylkäämistä, joka koskee koiran kaupan, yhteisomistajuuden ja/tai jalostuskäytön sopimusvapautta vedoten säännöissään olevaan edunvalvontapykälään.

 

Kennelliiton hallituksen päätös:

 

”Hallituksen päätös 6.10.2016 (10/16)

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekisteriin rekisteröityjen voimassa olevien sääntöjen 2 §:n mukaan:… ”Kennelliitto toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana ....”.

 

Kennelliitto on rekisteröidyissä säännöissään sitoutunut edunvalvontaan. Sallimalla vapaan sopimusmuodostuksen Kennelliitto tekisi rekisteröityjen sääntöjensä ja sitä kautta yhdistyslain vastaisen päätöksen.

 

Hallitus esittää valtuustolle valtuustoaloitteen hylkäämistä.”         

 

Kennelliiton hallituksen perustelut valtuustoaloitteen hylkäämiseksi eivät ole riittävät

 

Borderterrierikerho pitää edelleen erinomaisena, että Kennelliitto edunvalvonnan nimissä tarjoaa mallipohjia sopimuksiin. Sopimusvapauden tulee kuitenkin olla jäseniä koskeva peruslähtökohta. Pakottaminen ja mahdollistaminen ovat edunvalvonnassa kaksi täysin eri asiaa. Erityisesti jäsenistön pakottaminen tulee vankasti perustella.

 

Borderterrierikerho on edelleen esityksensä takana ja haluaa mittauttaa aloitteen kannatuksen Kennelliiton syysvaltuuston kokouksessa 2016.

 

Päätöksen perustelut:

 

  1. ”Edunvalvonta” ei edellytä vakiosopimusten käyttöä
  • lainsäädännössä ei ole määritelty, eikä yleisestä käytännöstä voida tehdä johtopäätöstä, että jäsenten pakottaminen vakiosopimusten käyttöön, olisi tarpeellinen osa ”edunvalvontaa”

 

  1. ”Edunvalvonta” ei edellytä jäsenten sopimusvapauden rajoittamista
  • Kennelliiton mukaan sopimusvapautta rajoittamalla se huolehtii edunvalvonnasta koiran kauppaa, sijoitusta ja yhteisomistamista koskevissa asioissa

 

  1. Sopimusvapaus ei tarkoita, että SKL ei tekisi 2 § mukaista ”edunvalvontaa”
  • pelkkä ”edunvalvontaan” ja sääntöihin liittyvä löyhä viittaus ei ole juridisesti pätevä ja riittävä peruste vakiosopimusten käyttöpakkoon
  • ”edunvalvontaa” ja sen sisältöä ei ole määritelty, joten sopimusvapauden salliminen ei voi olla vastoin sääntöjä ja siten ei sääntörikkomuksena yhdistyslain vastaista
  • yhdistyslain ohella tulee huomioitavaksi myös jäsenillä olevat perusoikeudet, joita yhdistyksen säännöillä ei voi rajoittaa

 

 

Borderterrierikerho ry

 

 

Sari Pöyhönen

puheenjohtaja

puh. 050 555 3038

sari.m.poyhonen[at]gmail[dot]com