Borderterrierikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 18.11.2017 klo 11

Kokouksessa päätetään kerhon sääntömuutosten hyväksymisestä. Ehdotus uusiksi
säännöiksi patentti- ja rekisterihallituksen ehdottamien muutosten jälkeen on jäsenistön
 
Virallinen kokouskutsu on Borderi 3/2017 joka on ilmestynyt 16.10.2017
 
Borderterrierikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 18.11.2017 klo 11.
Kokous pidetään Jatapetin kokoustilassa, osoite Palopellonkatu 1, Kerava.
Kokous on vaalikokous, jossa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä erovuoroisten hallituksen- ja jalostustoimikunnan jäsenten tilalle uudet henkilöt.
Kokouksessa päätetään kerhon sääntömuutosten hyväksymisestä. Ehdotus uusiksi säännöiksi patentti- ja rekisterihallituksen ehdottamien muutosten jälkeen on jäsenistön nähtävissä
 
Lisäksi kokouksessa käsitellään kaikki sääntömääräiset asiat:
  • päätetään vuosi-, perhe- ja kantajäsenten sekä jäsenyhdistysten jäsenmaksujen suuruus tulevana toimikautena,
  • hyväksytään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle
  • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan toimikauden hallintoa ja tilejä
  • päätetään jäsenlehteen ja muihin julkaisuihin liittyvistä asioista
  • päätetään yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista.
 
Tervetuloa! Hallitus
 

BORDERIKAHVILA 18.11.2017 klo 13.

Borderterrierikerhon syyskokouksen yhteydessä järjestetään Borderi-kahvila, jossa ihanneprofiileista tulee luennoimaan Auli Kiiminki Kennelliiton käyttäytymisen työryhmästä. Borderterrierille ei ole vielä laadittu virallista luonnetestin ihanneprofiilia, mutta sen laatiminen on kirjattu jalostuksen tavoiteohjelmaan vuodelle 2017. Auli Kiiminkin luento avaa käsitystä ihanneprofiilista ja opastaa rotujärjestöä sen luomisessa. Itse ihanneprofiilin laadinta tehdään myöhemmin erillisessä tilaisuudessa.
 
Aihe:
- Luonnetesti
– Ihanneprofiilin laadinta rodulle
- Ihanneprofiilit yleisesti
 
Luennoitsija: Auli Kiiminki, luonnetestituomari n. 10 vuotta, palveluskoiraharrastaja vuodesta -81, Kennelliiton käyttäytymisen työryhmän jäsen Luento on tarkoitettu kaikille rodusta kiinnostuneille.
Tervetuloa! Jalostustoimikunta