Borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma 2017–2021

Ohessa jäsenistön tiedoksi borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 2017–2021 luonnos. Ohjelmaluonnoksen hyväksymisestä päätetään Borderterrierikerhon ylimääräisessä kokouksessa 29.12.2016.

Borderterrierin jalostussuositukset ovat pääsääntöisesti ajan tasalla, mutta muutamia muutoksia katsottiin tarpeelliseksi. JTOn 2017–2021 myötä otetaan käyttöön jalostustoimikunnan ylläpitämä uroslista, jonka tavoitteena on tuoda esille muitakin kuin näyttelyissä menestyneitä uroksia ja tätä kautta lisätä yksittäisten jalostukseen käytettyjen urosten määrää. Jalostukseen käytettävien eri urosten määrää pyritään lisäämään lisäksi sillä, että yhdistyksen pentulistalle ei tulla hyväksymään pentueita, joiden isä on jo astunut kaksi narttua edellisen 12 kuukauden aikana.

Terveystulosten osalta PEVISA ohjelmaan hakeutumista ei pidetty vielä tarpeellisena. Kaihilöydösten takia virallinen silmätutkimus tullaan kuitenkin vaatimaan yhdistyksen pentulistalle pääsyyn vuoden 2017 alusta, jotta silmien terveydestä saadaan lisää tietoa ja sairaat yksilöt pystytään karsimaan jalostuksesta.

Jalostusuroslista

Jalostusuroslistalle pääsemiseksi uroksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

• Uros on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
• Uros on astutushetkellä iältään vähintään 2 vuotta (24 kk).
• Uroksella on virallinen silmätutkimustulos, joka täyttää JTO:n kohdan 4.3.2. silmäsairauksien jalostussuositukset.
• Uroksella on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
• Uroksella on astutushetkellä alle 40 jälkeläistä.

Uros saa astua enintään kaksi narttua vuodessa (12 kk), jonka jälkeen se putoaa jalostusuroslistalta.

Vaatimukset Borderterrierikerhon pentulistalle pääsemiseen

• Kasvattaja on Borderterrierikerhon jäsen.
• Jalostuskoira on terve ja luonteeltaan tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen.
• Jalostukseen käytettävä koira on astutushetkellä iältään vähintään 2 vuotta (24 kk).
• Jalostukseen käytettävällä koiralla on astutushetkellä virallinen silmätutkimustulos, joka täyttää JTO:n kohdan 4.3.2. silmäsairauksien jalostussuositukset.
Huomaa: Ulkomailla tapahtuvan astutuksen yhteydessä urokselta ei vaadita virallista silmätutkimusta. Myöskään tuontisperman luovuttajalta ei vaadita virallista silmätutkimusta.
• Jalostukseen käytettävällä koiralla on näyttelytulos (vähintään EH) tai se on käyttövalio.
• Uroksella on astutushetkellä alle 40 jälkeläistä.
• Uros ei ole astunut kahta narttua edellisen 12 kk aikana.
• Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti:
- Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.
- Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi.
• Nartun penikoimisväli on vähintään 10 kuukautta. Tiheämpi penikoiminen sallitaan nartulle yhden kerran ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.
• Yhdistelmän sukusiitosprosentti on alle 6,25 % laskettuna viidellä polvella.
• Kyseessä ei ole uusintayhdistelmä.
• Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen astutusta suunnittelemastaan yhdistelmästä, jotta yhdistelmän taustatiedot voidaan tarkistaa ja riskiyhdistelmistä tiedottaa.
• Kasvattaja palauttaa pentueraportin pentueesta viimeistään, kun pennut ovat täyttäneet 4 kuukautta.
• Jalostuskoiran jälkeläisissä ei ole todettu vakavia virheitä tai sairauksia useissa yhdistelmissä.
• Koiralla on leikkaava purenta. Ylä- ja alapurentaisen koiran jälkeläisiä ei oteta yhdistyksen pentulistalle.
• Suomen Kennelliiton kaikkia rotuja koskeva rekisteröintiehto on, että virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos antaa mahdollisuuden rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Jos jalostuskoirilla on tällaisia tuloksia virallisista terveystutkimuksista, ei pentuetta oteta yhdistyksen pentulistalle.

Kaikki kommentit JTO luonnoksesta voi lähettää osoitteeseen jalostus.borderi[at]gmail[dot]com.

Jalostustoimikunta

Borderterriereiden jalostuksen tavoiteohjelma 2017–2021 - päivitetty 27.12.